Knihovna

Aktuality

  • Právě vyšlo číslo 1/2024 časopisu Hygiena.
  • Redakce časopisu Hygiena upozorňuje na článek B. Kotlíka: Sanitace vzduchu a povrchů ve vnitřním prostředí, který vyšel v č. 4/2023 časopisu Alergie, astma, bronchitida a je k přečtení online.
    Tento článek je zkrácenou verzí přehledové práce Testování nově vyvíjených technologií sanitace povrchů a vzduchu ve vnitřních prostorách budov, která vyšla v plném znění v Hygieně a je uveřejněna na stránkách časopisu.
  • Bylo vypublikováno nové číslo časopisu AHEM – Metody detekce vybraných patogenů a podmíněných patogenů v pitné vodě
    (Aktualizace Přílohy č. 5/1990 k AHEM – Jednotné metody detekce nových mikrobiálních kontaminantů pitné vody).

Vyšlo

CEJPH – Central European Journal of Public Health

Supplement 2023 – Biological aspects of selected diseases in European population

1/2024aktuální číslo

 

 

Hygiena

1/2024 –  aktuální číslo

Obsah:

 

Ochrana osobních údajů

Základní informace o zpracování osobních údajů
dle čl. 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“). 

Základní informace o zpracování osobních údajů