Knihovna

Středisko vědeckých informací SZÚ patří mezi specializovaná knihovnicko-informační pracoviště.  Poskytuje informační podporu činnosti vědeckých a odborných pracovníků ústavu a v rámci své gesce veřejné knihovnické a informační služby externím uživatelům.

Otevírací doba knihovny:

Knihovna je otevřena každý všední den v době 9–12 hodin.

Požadavky na fotokopie článků lze zadávat prostřednictvím tohoto formuláře.

» ONLINE KATALOG

 

 

 

Kontaktní údaje:

Státní zdravotní ústav
Středisko vědeckých informací
Šrobárova 49/48
100 00 Praha 10
Telefon: 267 082 483
Email: knihovna@szu.cz