Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » C » Coronaviry » Onemocnění COVID-19, nový koronavirus SARS-CoV-2
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Onemocnění COVID-19, nový koronavirus SARS-CoV-2SZÚ kontinuálně sleduje neustále se vyvíjející situaci kolem výskytu nového koronaviru. Na mezinárodní úrovni jsou průběžně prováděna další zkoumání jak SARS-CoV-2, tak popisovány další zkušenosti s onemocněním COVID-19. SZÚ monitoruje dostupné zdroje informací, včetně postupů a metodik vydávaných ECDC a WHO, jejichž odborné týmy analyzují a hodnotí aktuální situaci i přímo na místě.

Nové potvrzené informace zveřejňujeme na webových stránkách.


 Informace pro výrobce dezinfekčních přípravků

Dezinfekční přípravky schvaluje  Ministerstvo zdravotnictví, Oddělení chemických látek a biocidních přípravků. Veškeré dotazy k tomuto tématu lze konzultovat na adrese: biocidy@mzcr_cz


Upozornění na falešné dopisy

Státní zdravotní ústav zjistil, že je jeho jménem rozesílán dopis, kterým jsou nařízena k ochraně před zavlečením nového koronaviru 2019 – nCoV ze zahraničí ochranná opatření.

Informace, které jsou v dopise uváděny, jsou  nepravdivé a zavádějící. Státní zdravotní ústav se důrazně distancuje od předmětného sdělení a  zároveň přistoupil v této věci k podání trestního oznámení.

Dopis není vytištěn na hlavičkovém tiskopisu SZU, ani SZU není oprávněn podobná opatření vydávat. Podpis ředitele Ústavu je zfalšován. Veškerá opatření jsou vydávána pouze Ministerstvem zdravotnictví nebo Krajskými hygienickými stanicemi a Hygienickou stanicí hl. m. Prahy.

Státní zdravotní ústav zveřejňuje aktuální informace k problematice koronaviru na svých webových stánkách www.szu.cz .


Externí zdroje:

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Evropské centrum pro kontrolu nemocí (ECDC)

Světová zdravotnická organizace (WHO)

 

Nahoru