SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Podpora zdraví na pracovišti » Projekt "Zvýšení schopnosti pracovnělékařských...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Projekt "Zvýšení schopnosti pracovnělékařských služeb pečovat o zdraví stárnoucí pracovní populace"


Vzhledem k rostoucímu podílu starších občanů v populacích industrializovaných států vyvstává potřeba zvyšovat věk odchodu do důchodu. Udržení schopnosti podávat dostatečný pracovní výkon závisí na zdravotním stavu stárnoucích pracovníků a na podmínkách, jaké jim společnost připraví. Je tedy nezbytné, aby se odborníci v oblasti lékařství, bezpečnosti práce, personalistiky a managementu, ale i legislativy soustavně vzdělávali v této problematice.   

Evropská unie iniciuje přípravu programů ke zvýšení kvality péče o stárnoucí pracovní síly. Jeden z mezinárodních projektů finančně podporovaný Evropskou komisí s názvem „Zvýšení schopnosti pracovnělékařských služeb pečovat o zdraví stárnoucí pracovní populace“ (akronym e-CAPACIT8) je zaměřen na vytvoření internetové vzdělávací platformy – elektronický kurz, který by sloužil odborníkům i všem ostatním zájemcům k získání nových komplexních informací.

Projekt

V České republice je účastníkem projektu Státní zdravotní ústav jakožto instituce ochrany veřejného zdraví a preventivního lékařství.  V první části projektu (celkové trvání 3 roky) proběhla úvodní fáze s úkolem zjistit stav přípravy odborníků v problematice péče o stárnoucí pracovníky. Ukázalo se, že ve většině účastnických států je toto specifické vzdělávání kusé a nesoustavné. Na toto zjištění navazuje další fáze – fáze sbírání informací a návrhů, které budou po zpracování tvořit obsah výukové platformy.


Informace
Anketa
Leták
Workshop

Nahoru