Podpora zdraví na pracovišti

Projekt „Zvýšení schopnosti pracovnělékařských služeb pečovat o zdraví stárnoucí pracovní populace“

Vzhledem k rostoucímu podílu starších občanů v populacích industrializovaných států vyvstává potřeba zvyšovat věk odchodu do důchodu. Udržení schopnosti podávat dostatečný pracovní výkon závisí na zdravotním stavu stárnoucích pracovníků a na podmínkách, jaké jim společnost připraví. Je tedy nezbytné, aby se odborníci v oblasti lékařství, bezpečnosti práce, personalistiky a managementu, ale i legislativy soustavně vzdělávali v této problematice.

Evropská unie iniciuje přípravu programů ke zvýšení kvality péče o stárnoucí pracovní síly. Jeden z mezinárodních projektů finančně podporovaný Evropskou komisí s názvem „Zvýšení schopnosti pracovnělékařských služeb pečovat o zdraví stárnoucí pracovní populace“ (akronym e-CAPACIT8) je zaměřen na vytvoření internetové vzdělávací platformy – elektronický kurz, který by sloužil odborníkům i všem ostatním zájemcům k získání nových komplexních informací.

Projekt

V České republice je účastníkem projektu Státní zdravotní ústav jakožto instituce ochrany veřejného zdraví a preventivního lékařství.  V první části projektu (celkové trvání 3 roky) proběhla úvodní fáze s úkolem zjistit stav přípravy odborníků v problematice péče o stárnoucí pracovníky. Ukázalo se, že ve většině účastnických států je toto specifické vzdělávání kusé a nesoustavné. Na toto zjištění navazuje další fáze – fáze sbírání informací a návrhů, které budou po zpracování tvořit obsah výukové platformy.