Home » Publikace » Sborníky a dokumenty » Monitoring zdraví a životního prostředí
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Monitoring zdraví a životního prostředí

monitoring_obr.gif Systém monitorování zahrnuje systematický sběr údajů o znečištění životního prostředí - ovzduší, pitné a koupací vody, celého spotřebního koše potravin a půdy ve městech. Tyto údaje jsou podkladem k odhadu velikosti expozice škodlivým látkám z těchto přímých expozičních cest a k odhadu zdravotních rizik pro českou populaci. V rámci systému je také zjišťován zdravotní stav obyvatel a obsah zdraví nebezpečných látek v lidském organismu.


Systém monitorování je realizován ve vybraných lokalitách ČR. Souhrn výsledků monitorování, hodnocení trendů znečištění, expozic, dopadů na zdraví a zdravotních rizik je každoročně publikován v Souhrnné zprávě:

Souhrnna_zprava_2016.pdf Souhrnná zpráva monitoringu za rok 2016 (1,67 MB)

      Archiv Souhrnných zpráv z let 1998 - 2015

 Systém monitorování probíhá v osmi subsystémech (projektech):

  • zdravotní důsledky a rizika znečištěného ovzduší ( subsystém I)
  • zdravotní důsledky a rizika znečištěné pitné vody (subsystém II)
  • zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku (subsystém III)
  • zdravotní důsledky zátěže lidského organismu chemickými látkami z potravinových řetězců, dietární expozice (subsystém IV)
  • biologický monitoring (subsystém V)
  • zdravotní stav obyvatelstva (subsystém VI)
  • zdravotní rizika pracovních podmínek a jejich důsledky (subsystém VII)
  • zdravotní rizika kontaminace půdy městských aglomerací (subsystém VIII)

Nahoru