Home » Publikace » Sborníky a dokumenty » Monitoring zdraví a životního prostředí
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Monitoring zdraví a životního prostředí

monitoring_obr.gif Systém monitorování zahrnuje systematický sběr údajů o znečištění životního prostředí - ovzduší, pitné a koupací vody, celého spotřebního koše potravin a půdy. Na základě těchto dat je pak odhadována velikost expozice škodlivým látkám a zdravotních rizik pro českou populaci. V rámci biologického monitoringu člověka je zjišťován obsah toxických i nezbytných látek v organismu dospělých a dětí. Součástí systému jsou pravidelná šetření zdravotního stavu české dospělé a dětské populace.


Systém monitorování probíhá v jeho jednotlivých částech buď v celé republice, anebo ve vybraných oblastech. Výsledky monitorování, hodnocení trendů znečištění, expozic, dopadů na zdraví a zdravotních rizik jsou každoročně publikovány v Souhrnné zprávě monitoringu a detailně ve Výsledcích Systému monitorování:

SZU_Report_2021_web_2.pdf Souhrnná zpráva Systému monitorování za rok 2020 (2.80 MB)

Archiv Souhrnných zpráv z let 1998 - 2019

mzso_2019.pdf Výsledky Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí, 2019 (16.4 MB) - soubor podrobných odborných zpráv Systému monitorování za rok 2019

Systém monitorování probíhá v sedmi subsystémech (projektech):

  • zdravotní důsledky a rizika znečištěného ovzduší (subsystém I)
  • zdravotní důsledky a rizika znečištěné pitné vody (subsystém II)
  • zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku (subsystém III)
  • zdravotní důsledky zátěže lidského organismu chemickými látkami z potravinových řetězců, dietární expozice (subsystém IV)
  • biologický monitoring (subsystém V)
  • zdravotní stav obyvatelstva (subsystém VI)
  • zdravotní rizika pracovních podmínek a jejich důsledky  (subsystém VII

 Nahoru