Data a statistické údaje

Výsledky Systému monitorování zdraví a životního prostředí

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí začal svou pravidelnou činnost v roce 1994. Každoročně jsou publikovány zprávy, obsahující data o expozici obyvatelstva ČR toxickým látkám z ovzduší, pitné vody z veřejných vodovodů a komerčních studní, celého spotřebního koše potravin a z pracovního prostředí. Součástí jsou také unikátní data lidského biomonitoringu o obsahu toxických látek v těle běžné, profesionálně neexponované populace. 

 

Souhrnné zprávy monitoringu 

Odborné zprávy za jednotlivá témata monitoringu