Monitoring zdraví a životního prostředí

Odborné zprávy Systému monitorování

Výsledky Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí za rok