SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail: zdravust@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni @ szu.cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » HIV/AIDS
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

HIV/AIDS


 

 

SYNDROM ZÍSKANÉ IMUNODEFICIENCE (AIDS) a NÁKAZA VIREM LIDSKÉ IMUNODEFICIENCE (HIV) - definice případu - eu "case" definice

Definice případu infekčního onemocnění vyplývající z PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 8. srpna 2012, kterým se mění rozhodnutí 2002/253/ES, kterým se stanoví definice případů pro hlášení přenosných nemocí do sítě Společenství podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES (2012/506/EU).


 

Surveillance nákaz vyvolaných virem lidského imunodeficitu (HIV/AIDS)

Systém epidemiologické bdělosti upravený vyhláškou č. 473/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 8.


 

 

Nový průvodní list ke konfirmačnímu vyšetření HIV

 

Roční zprávy o výskytu a šíření HIV/AIDS v ČR

 

Výroční zpráva o činnosti NRL AIDS 2008

 

Externí hodnocení kvality HIV/AIDS

 

Statistická data: pohlavně přenosné nemoci - ÚZIS

 

Vše o HIV/AIDS

 

 

Nahoru