HIV/AIDS

Sexuální chování mužů, kteří mají sex s muži (EMIS 2017)

Česká zpráva ze studie European MSM Internet Survey


V roce 2017 proběhla již druhá celoevropská on-line studie EMIS (The European Men Who Have Sex with Men Internet Survey – Evropský internetový průzkum u mužů, kteří mají sex s muži). Hlavním cílem studie EMIS bylo získat data užitečná pro plánování programů podpory, prevence a léčby HIV a sexuálně přenosných infekcí (STI) v jednotlivých evropských zemích. Studie popisuje na základě sebehodnocení chování respondentů míru a rozložení rizika přenosu HIV a STI ve skupině mužů majících sex s muži a charakterizuje jejich potřeby v oblasti prevence HIV a STI. Byla zpracována pracovníky SZÚ ve spolupráci s výzkumnými pracovníky a odborníky dlouhodobě se zabývajícími danou problematikou.

EMIS_2017