HIV/AIDS

Surveillance nákaz vyvolaných virem lidského imunodeficitu (HIV/AIDS)

Systém epidemiologické bdělosti upravený vyhláškou č. 473/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Vyhláška č. 473/2008 Sb.