SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví a životní prostředí » Lidský biomonitoring
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Lidský biomonitoring

Deti_web6.jpg Lidský biomonitoring je spojnicí všech cest, kterými se dostávají toxické chemické látky do organismu: dýcháním znečištěného vzduchu a prachu, kontaminovanou potravou a vodou, nebo průnikem kůží, a to ze životního i z pracovního prostředí. Vypovídá o skutečné zátěži člověka a populace chemickými látkami a významně tak přispívá k hodnocení jejich zdravotních rizik. 


Lidský biomonitoring má v SZÚ dlouhou tradici. Studie v kontaminovaných lokalitách byly prováděny již v 80. letech minulého století, pravidelně jako ucelený systém probíhá monitoring od roku 1994. Sledujeme několik populačních skupin, a to dospělé, kojící ženy a děti. Jako matrice jsou používány krev, krevní sérum, moč, mateřské mléko a vlasy. V nich zkoumáme obsah zdraví škodlivých látek:

  • toxické kovy (např. kadmium Cd, olovo Pb, rtuť Hg),
  • organochlorované pesticidy (DDT, hexachlorbenzen HCB),
  • polychlorované bifenyly (PCB),
  • per- a polyfluorované alkylované sloučeniny (PFAS),
  • bromované zpomalovače hoření (BFR),
  • ftaláty, resp. jejich metabolity.

Sledovány jsou také koncentrace prvků nezbytných pro dobré nutriční zásobení organismu (např. jód, selen, zinek, vitamin D).

Výsledky jsou používány k hodnocení zdravotních rizik vyplývajících pro českou populaci, dále k tvorbě obvyklých (tzv. referenčních) hodnot a ke sledování dlouhodobého vývoje. Zapojujeme se do evropské iniciativy harmonizace lidského biomonitoringu, což přináší možnost mezinárodního porovnání. Výsledky lidského biomonitoringu jsou každoročně publikovány v  odborných a souhrnných zprávách.

První etapa monitoringu (1994 až 2003) probíhala v Benešově, Plzni, Ústí nad Labem a Žďáru nad Sázavou; od roku 2005 v Praze, Liberci, Ostravě a Uherském Hradišti, resp. Zlíně, Kroměříži. Od roku 2015 probíhá biologický monitoring v Praze, Liberci, Ostravě, Jihlavě a ve Žďáru nad Sázavou.

 

 

Nahoru