Zdraví a životní prostředí

Lidský biomonitoring

Obsah toxických chemických látek v lidském organismu je ukazatelem zdravotního rizika pro obyvatelstvo, vyplývajícího z kontaminace všech složek životního prostředí. Protože lidský biomonitoring zohledňuje všechny cesty expozice, kterými se dostávají toxické látky do těla (dýcháním, konzumací potravin a vody, polykáním částeček aerosolu, prachu a půdy, vstřebáním kůží) ve všech typech prostředí, je zásadním zdrojem objektivních údajů pro legislativní regulaci výroby a používání nebezpečných chemických látek. Programy národního lidského biomonitoringu existují nebo se zavádějí v téměř všech tzv. vyspělých zemích. 

Centrum zdraví a životního prostředí SZÚ koordinuje program národního lidského biomonitoringu v České republice od roku 1994. V rámci programu se zaměřujeme na několik skupin obyvatelstva: dospělé, děti a kojící ženy. Podrobnosti ochrany osobních údajů v rámci studií lidského biomonitoringu SZÚ najdete ZDE.

Výsledky národního lidského biomonitoringu

Co byste měli vědět o toxických chemických látkách 

Jak jsme na tom s jódem?  

Jsou české děti dostatečně zásobeny vitaminem D?

Program národního lidského biomonitoringu sleduje:

  • toxické kovy (kadmium, olovo, rtuť)
  • organochlorované pesticidy (metabolity DDT, hexachlorbenzen, hexachlorocyklohexan)
  • polychlorované bifenyly (PCB)
  • perfluorované a polyfluorované sloučeniny (PFAS)
  • zpomalovače hoření
  • metabolity ftalátů
  • bisfenoly
  • a také tělu prospěšné prvky a vitamíny (selen, jód, vitamin D)

 

 

Partnerství pro hodnocení rizik chemických látek – PARC  Státní zdravotní ústav se zapojil do celoevropské harmonizace lidského biomonitoringu v rámci projektu podporovaném Evropskou Komisí z programu HORIZON Europe. Navážeme přitom na zkušenosti s dlouholetým národním programem sledování obsahu nebezpečných chemických látek v české populaci. Obsah toxických látek, jako jsou například ftaláty, bisfenoly, pesticidy nebo perfluorované látky budeme sledovat u dětí a dospělé populace. Stejnou metodou proběhnou studie i v řadě dalších zemích. Budou tak shromážděny srovatelné objektivní údaje, které pomohou lepší představě o zátěži evropské populace chemickými látkami a větší kontrole vstupu alespoň těch nejvíce nebezpečných látek do prostředí. 

Další mezinárodní projekty