Knihovna

Zajímavé odkazy

Instituce
Knihovny
Encyklopedie a slovníky
Databáze
Seznam norem
Zdravotnické servery
Zahraniční vydavatelé a knihkupectví


Instituce

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo školství
Ministerstvo zemědělství

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Hygienické stanice a zdravotní ústavy

Česká lékařská komora
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

Akademie věd ČR

Zákony ČR
Sbírka zákonů ČR

Právo EU
Právní předpisy EU
Zdravotnictví v EU

……… a další EU

Výzkum a vývoj

World Health Organization
National Institutes of Health (US)

The International Association of National Public Health Institutes (IANPHI)
The European Public Health Association

FAO
OECD

↑ zpět

 

Knihovny

Národní knihovna ČR
Státní technická knihovna
Parlamentní knihovna
Knihovna Akademie věd ČR
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví
Výzkumný ústav bezpečnosti práce

Národní lékařská knihovna
Ústav vědeckých informací 1. LF UK
Ústav vědeckých informací 2. LF UK a FN v Motole
Středisko vědeckých informací 3. LF UK

Ústřední knihovna Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
Lékařská knihovna LF a FN v Hradci Králové
Středisko vědeckých informací LF UK v Plzni
Lékařská knihovna Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem
Středisko vědeckých lékařských informací ÚHKT
Knihovna LF UP Olomouc
Knihovna Nemocnice Na Bulovce
Lékařská knihovna Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě
Vědecká lékařská knihovna IKEM

U.S.National Library of Medicine
Library of Congress
British Library
Deutsche Zentralbibliothek für Medizin

……… a další

↑ zpět

 

Encyklopedie a slovníky

Lékařský slovník on-line
Dermatology Online
Atlas DOIA
Laboratorní encyklopedie
Národní číselník laboratorních položek

MediLexicon

Encyklopaedia Britannica
Velká Encyklopedie EU

Překladové slovníky

↑ zpět

 

Databáze

MedlinePlus
PubMED
Medscape
RxList

Free Medical Journals
Electronics Journals

↑ zpět

 

 Seznam ČSN

Pro všechny zájemce o informace z oblasti normalizace je na stránkách ÚNMZ volně ke stažení Seznam ČSN. Tento program obsahuje kompletní bibliografická data o všech normách, včetně anotace (neobsahuje plné texty). Každý měsíc lze zdarma stáhnout aktualizaci dat. Na adrese https://www.unmz.cz/urad/databaze-csn-zdarma jsou podrobné informace pro stahování a užití programu.

↑ zpět

 

Zdravotnické servery

Medicina
Medical Tribune
Očkuji.cz

↑ zpět

 

Zahraniční vydavatelé a knihkupectví

Academic Press
Amazon
Cambridge University Press
Elsevier
Macmillan
Springer/Kluwer
Wiley-Blackwell

↑ zpět