Služby

Autorizace a kvalita služeb v ochraně veřejného zdraví

 

 Informace o programu autorizace


Uznávání autorizace v EU

Ve smyslu zákona č. 222/2009 Sb., kterým se transponuje do českého právního řádu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, je program autorizace SZÚ notifikován Ministerstvem průmyslu a obchodu pro Evropskou komisi jako oficiální povolovací režim ČR v rámci volného pohybu služeb na vnitřním trhu EU.

Čeští poskytovatelé služeb tedy mohou své služby poskytovat zákazníkům i v jiných členských zemích EU na základě Osvědčení o autorizaci v rámci tzv. přeshraničního poskytování služeb. Případné možné další specielní požadavky na přeshraniční působení cizinců v jiných zemích EU lze ověřit na tzv. Jednotných kontaktních místech, tedy na Živnostenských úřadech ČR.

Činnost Střediska pro kvalitu a autorizaci SZÚ byla zahrnuta proto do systému IMI (Internal Market Information), kterým spolu vzájemně komunikují všechny povolovací orgány v EU podle potřeb daných Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č.2006/123/ES.

 

Kontakty

Adresa
Státní zdravotní ústav
Středisko pro kvalitu a autorizaci
Šrobárova 49/48
100 00 Praha 10

MUDr. Věra Chaloupková
telefon: 267 082 656

Ing. Alice Lukášová
telefon: 267 082 529
e-mail: ska@szu.cz
fax. záznamník: 267 082 761