SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční centrum pro infekce spojené...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí


 

Vedoucí: MUDr. Lucie Bareková, Ph.D.

Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí bylo ustanoveno rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví v září 2012. Je začleněno do organizační struktury Státního zdravotního ústavu a jeho činnost probíhá ve spolupráci s Nemocnicí Na Homolce a s Ústřední vojenskou nemocnicí – Vojenskou fakultní nemocnicí Praha. Smyslem tohoto organizačního uspořádání je propojení národní odborné autority v oblasti ochrany veřejného zdraví s klinickými pracovišti, která mají zavedený program prevence a kontroly infekcí odpovídající mezinárodním akreditačním standardům pro nemocnice. Pracovníci NRC současně zastupují Českou republiku v ECDC (ARHAI program a evropská síť surveillance HAI-Net – odkaz zde).

NRC pro infekce spojené se zdravotní péčí je pověřeno následujícími úkoly a službami:

  • Metodická podpora a organizace systému surveillance infekcí spojených se zdravotní péčí na lokální a národní úrovni, v návaznosti na aktivity organizované Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (podrobnosti zde).
  • Příprava metodických postupů v oblasti prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních včetně návaznosti na související legislativu (podrobnosti zde).
  • Odborná podpora a metodické vedení zdravotnických zařízení při vytváření lokálních programů prevence a kontroly infekcí podle požadavků národní a evropské legislativy (podrobnosti zde).
  • Odborná pomoc při řešení epidemiologicky závažných situací ve zdravotnických zařízeních (podrobnosti zde).
  • Odborná podpora a metodické vedení lůžkových zdravotnických zařízení při vytváření lokálních antibiotických programů zaměřených na uvážlivé používání antibiotik a kontrolu antibiotické rezistence (podrobnosti zde).
  • Vzdělávání pracovníků specializovaných na prevenci a kontrolu infekcí ve zdravotnických zařízeních, a to zejména lékařů a sester pro prevenci a kontrolu infekcí (podrobnosti zde).

 

 Webové stránky Národního referenčního centra pro infekce spojené se zdravotní péčí

 

 

 

Nahoru