Služby

Certifikáty vydávané Centrem toxikologie a zdravotní bezpečnosti

V poslední době se objevují na internetových stránkách i v oběhu falešné certifikáty nebo osvědčení, které nebyly vystaveny žádným z pověřených pracovníků SZÚ. V mnohých případech byl zachován původní formální vzhled dokumentu včetně informací o SZÚ, ale byl upraven obsah textu. Vyskytují se ale i falešné certifikáty/ osvědčení, na kterých jsou pravdivé pouze základní informace o SZÚ, avšak vzhled, ale i obsah neodpovídají vydaným vzorům. Falešné certifikáty/osvědčení SZÚ v těchto případech „osvědčují“ zdravotní nezávadnost u takových výrobků, které v SZÚ nebyly nikdy hodnoceny nebo u kterých SZÚ hodnocení nepřísluší (např. zdravotnické prostředky nebo léčiva). Existuje důvodné podezření, že se může jednat o výrobky, které nejsou zdravotně bezpečné a mohly by poškodit zdraví uživatelů.

Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti (CTZB) proto od roku 2020 zveřejňuje vzory jím vydávaných certifikátů, které jsou nyní ochráněny proti padělání holografickou známkou, viz Vzory certifikátů/osvědčení.

Dovolujeme si požádat veřejnost, aby v případě, že objeví kdekoliv, zejména na internetu, zřejmou napodobeninu certifikátu SZÚ, aby na ni upozornili nejlépe elektronickou cestou na adrese ctzb@szu.cz.