Home » Centra » Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti » Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků

Laboratoře působí v oblasti hodnocení bezpečnosti výrobků a poskytují kvalitní laboratorní výsledky s vysokou spolehlivostí. Jsou součástí laboratoří CLČ, akreditovaných podle ČSN EN ISO/IEC 17025 pod číslem 1206 u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. Vedením je pověřen: Ing. Karel Vrbík, telefon: 26708 2554, fax: 26708 2554; e-mail: vrbik@szu.cz


V rámci oddělení působí NRL pro materiály určené pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do 3 let, NRC pro posuzování zdravotní nezávadnosti stavebních materiálů a Laboratoř pro chemickou bezpečnost výrobků, která je součástí subjektu č. 1206 akreditovaného ČIA.

Všechny složky se podílí v rámci placených služeb na expertizní činnosti, realizaci státního dozoru nad předměty běžného užívání a legislativní činnosti.

Oddělení nabízí kompletní služby z pohledu zdravotní nezávadnosti pro

– výrobky a materiály určené pro styk s potravinami

– materiály hraček a výrobky určené pro děti ve věku do tří let

– stavební materiály a vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Oddělení je schopno nabídnout díky kvalitnímu přístrojovému vybavení a zkušenému personálu i řadu dalších analýz  různých analytů v rozdílných matricích.

Další informace:

Nahoru