SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN

Kontakt pro média:

Tiskové oddělení
Ing. Klára Doláková, MBA 
tel.: + 420 267 082 210
e-mail: tisk@szu_cz
Home » O SZÚ » Organizační struktura
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Organizační struktura


Organizační struktura Organizační struktura

Ředitel

Útvary ředitele

 1. Kancelář ředitele
  • Sekretariát
  • Národní antibiotický program
  • Středisko pro kvalitu a autorizaci
  • Koordinace výzkumu a zahraniční spolupráce
 2. Zaměstnanecký odbor
 3. Oddělení biostatistiky
 4. Oddělení právních služeb a veřejných zakázek
 5. Odbor ICT
 6. Středisko vědeckých informací
 7. Oddělení kontroly a interního auditu

 

Centra

  1. Centrum zdraví a životního prostředí
   • Sekretariát
   • Oddělení hygieny ovzduší a odpadů
   • Oddělení hygieny vody
   • Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva
  2. Centrum zdraví, výživy a potravin
   • Sekretariát
   • Oddělení analýzy bezpečnosti potravin
   • Oddělení hodnocení zdravotních rizik a aplikované výživy
  3. Centrum hygieny práce a pracovního lékařství
   • Sekretariát
   • Oddělení chemické bezpečnosti
   • Oddělení hygieny práce
   • Oddělení pracovního lékařství
   • Oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám na pracovišti
  4. Centrum podpory veřejného zdraví
   • Sekretariát
   • Oddělení podpory zdraví
   • Oddělení psychosociálních determinant zdraví
   • Oddělení hygieny dětí a mladistvých
   • Národní manažer HIV/AIDS
  5. Centrum epidemiologie a mikrobiologie
  6. Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti
   • Sekretariát
   • Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků
   • Oddělení pro bezpečnost speciálních druhů potravin a mikrobiologii PBU
   • Oddělení alternativních toxikologických metod
   • Oddělení toxikogenomiky
   • Oddělení biomedicíny a welfare pokusných zvířat

 

 • Úsek náměstka pro ekonomickou činnost
  • Sekretariát
  • Ekonomický odbor
  • Firemní školka

 • Úsek náměstka pro provozně-technickou činnost
  • Sekretariát
  • Odbor provozně-technický

Nahoru