Home » Publikace » Data a statistické údaje » Infekce v ČR - ISIN a EPIDAT
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Infekce v ČR - ISIN a EPIDAT

nemoc.jpg


K zajištění povinného hlášení, evidence a analýzy výskytu infekčních nemocí v České republice sloužil do konce roku 2017 program EPIDAT.

Hlášení infekčních nemocí je základem pro místní, regionální, národní a nadnárodní kontrolu šíření infekčních nemocí i pro hlášení infekcí z České republiky do Společenství EU a Světové zdravotnické organizaci.

Jeho zákonným podkladem jsou závazné předpisy, zejména:

1) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

2) Rozhodnutí Rady EU č. (Decision No.) č. 2119/98/EC on the European Parliament and of the Council setting up for the epidemiological surveillance and control of communicable diseases in the Community (o zřízení sítě epidemiologického dozoru a kontroly přenosných nemocí ve Společenství),

3) Nařízení Evropskeho parlamentu a Rady (ES) č. 581/2004, o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí,

a dále předpisy závazné pro členské země Světové zdravotnické organizace.

Základní výstupy z programu Epidat byly do konce roku 2017 pravidelně zveřejňovány v časopise Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie.

Aktuálně (od 1.1.2018) se přešlo na nový Informační systém infekční nemoci (ISIN), který by měl v budoucnu disponovat možností prezentace datových výstupů na webu. Vzhledem k tomu, že SZÚ není tvůrcem tohoto systému, nemáme dosud informace o dostupnosti této části, která umožní sdílení a prezentaci dat.

Aktualizace dne 18.2.2019

 

Nahoru