Home » Vzdělávání
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Vzdělávání

SZÚ  se významnou  měrou podílí na vzdělávání pracovníků lékařských i nelékařských zdravotnických profesí. Nedílnou součástí je postgraduální výchova a výchova  jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví. V postgraduální výchově poskytuje SZÚ své kapacity zejména 3.Lékařské fakultě UK dle jejích potřeb. Aktivně se zapojuje do doktorandských studií v rámci biomedicínských oborů v úzké spolupráci s UK, AV a dalšími ústavy a institucemi.Rovněž pořádá konference a další odborné akce.


 


Nahoru