Aktuality

19. ročník ocenění „Podnik podporující zdraví“ zná své nové držitele

31. října 2023 | Autor: Tisková zpráva

Každoročně, od roku 2005, hlavní hygienik České republiky vyhlašuje soutěž Podnik podporující zdraví. Organizaci a vyhodnocení soutěže zajišťuje Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny práce a pracovního lékařství, pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Hlavním cílem této soutěže je ocenit ty podniky, pro které se podpora zdraví stala nedílnou součástí každodenního pracovního života, a které nadstandardně a nad rámec zákona pečují o zdraví svých zaměstnanců. V letošním roce byly oceněny nejen podniky, které se do soutěže zapojily poprvé, ale také podniky, které obhajovaly tituly z předešlých let. Zástupci společností ocenění převzali 31. 10. 2023 v 13:00 v prostorech Kaiserštejnského paláce na Malé Straně v Praze. 

„Pro podniky oceněné titulem Podnik podporující zdraví je samozřejmostí plnění všech legislativních požadavků týkajících se předcházení poškození zdraví a minimalizace rizik. Řada zaměstnavatelů si v poslední době velmi dobře začala uvědomovat, že pracoviště je jedním z nejdůležitějších prostředí vhodných pro podporu zdraví. Vidí, že úspěch firmy jako celku je postaven na zdravé, kvalifikované a motivované pracovní síle,“ vyzdvihuje ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková, MHA.

Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo 24 podniků, přičemž 7 podniků úplně poprvé. Celkový počet Podniků podporujících zdraví se rozrostl na 95 a celkový počet zaměstnanců oslovených v prvoauditech je takřka 140 000.

Podniky, které se ucházely o titul Podnik podporující zdraví, byly hodnoceny na základě sebehodnotícího dotazníku, který je nám zasílán společně s aktuálním popisem Projektu podpory zdraví. Velký důraz je také dáván na informace získané z osobního auditu a další dodané materiály. Řada těchto podniků se stará nadstandardně nejen o své zaměstnance, ale jejich aktivity jsou přínosem pro široké okolí a jsou důležitým činitelem ve svém regionu. Navíc příkladnou péčí o zdraví a zdravý životní styl svých zaměstnanců motivují další podniky ke snaze zavést podobná opatření,“ popisuje za tým hodnotitelů vedoucí Centra hygieny práce a pracovního lékařství, MUDr. Vladimíra Lipšová.

Zástupce jedné ze společností, která ocenění Podnik podporující zdraví přebírala už popáté, dodává: „Zdraví zaměstnanců považujeme za jeden ze strategických podnikových cílů, který napomáhá udržet jak produktivitu, tak konkurenceschopnost. Veškeré aktivity podporující zdraví a zdravý životní styl připravujeme na míru našim zaměstnancům, pravidelně je vyhodnocujeme a sledujeme jejich přínos.“

„V porovnání s celorepublikovou fluktuací, která se loni pohybovala okolo 14 %, se s nástupem nového vedení, zavedeným programům podpory zdraví a změně přístupu k zaměstnancům, drží naše hodnoty na mnohem nižších číslech, cca 6 %. Před těmito kroky jsme se pohybovali okolo 30 %,“ doplňuje zástupce další oceněné společnosti.

Závěrem lze konstatovat, že podpora zdraví je nejen aktivita přínosná, ale i radostná, přinášející uspokojení jak zaměstnancům a jejich rodinám, tak zaměstnavatelům. Výsledkem programů podpory zdraví na pracovišti je snížení krátkodobé pracovní neschopnosti, snížení fluktuace, snížení pracovní úrazovosti, zlepšení produktivity a zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců. Významným benefitem nadstandardní péče o fyzické i duševní zdraví zaměstnanců a dobré vztahy na pracovišti je zvládání nejen běžných, ale i krizových situací.

A kdo jsou letošní ocenění? 

Podniky soutěží ve dvou kategoriích: Velké podniky (počet zaměstnanců nad 250) a Malé a střední podniky (do  250 zaměstnanců). Získaný titul je udělován na dobu 3 let.

Kategorie Velké podniky, rok 2023

 Podnik podporující zdraví 3. stupně (nejvyšší dosažený stupeň) 

 • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group, Sklářská 450, 416 74 Teplice (obhajoba titulu z let 2005, 2008, 2011, 2014, 2017 a 2020)

 

 • Continental Barum s.r.o., Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice

 

 • EUROVIA Kamenolomy, a.s., Londýnská 637/79a, 460 01 Liberec (obhajoba  titulu z let 2005, 2008, 2011, 2014, 2017 a 2020)

 

 • Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty – (obhajoba titulu z roku 2020)

 

 • Innomotics, s.r.o., o. z. Elektromotory Frenštát, Markova 952, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm (obhajoba titulu z let 2011, 2014, 2017 a 2020)

 

 • Innomotics, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice, Nádražní 25, 789 85 Mohelnice (obhajoba titulu z let 2005, 2008, 2011, 2014, 2017 a 2020)

 

 • ITT Holdings Czech Republic s.r.o., Na Rovince 913, 720  00  Ostrava  –  Hrabova (obhajoba titulu z let 2014, 2017 a 2020)

 

 • Kraj Vysočina, krajský úřad, Žižkova 57, 587 33 Jihlava (obhajoba  titulu  z let  2007, 2009, 2011, 2014, 2017 a 2020)

 

 • LINET spol. s r.o., Želevčice 5, 274 01 Slaný (obhajoba titulu z let 2014, 2017 a 2020)

 

 • PO LIGHTING Czech s.r.o., Suvorovova 195, 742 42 Šenov u Nového Jičína (obhajoba titulu z roku 2020)

 

 • Pražská energetika, a.s., PREdistribuce, a.s., PREměření, a.s., Na  Hroudě  1492/4, 100 05 Praha 10 (obhajoba titulu z let 2005, 2008,  2011,  2014, 2017 a  2020)

 

 • Vodafone Česká Republika a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 (obhajoba titulu z let 2011, 2014, 2017 a 2020)

 

Podnik podporující zdraví 2. stupně  

 • Aptar Czech Republic s.r.o., Čkyně 299, 384 81 Čkyně

 

 • Chart Ferox, a.s., Ústecká 30, 405 30 Děčín

 

 • Wistron InfoComm (Czech), s.r.o., Vlastimila Pecha 10, 627 00 Brno

 

Podnik podporující zdraví 1. stupně

 

         F.X. Meiller Slaný s.r.o., Netolická 386, 274 01, Slaný (obhajoba  titulu  z roku  2009)

 

 • Robertshaw CZ Limited o. z., Dlouhá 2152/4, 785 01 Šternberk

 

 • TRCZ s.r.o., Průmyslová 1165, 410 02 Lovosice

 

Kategorie Malé a střední podniky, rok 2023

 Podnik podporující zdraví 3. stupně (nejvyšší dosažený stupeň)

 

 • ELLA-CS, s.r.o., Milady Horákové 504/45, Třebeš, 500 11 Hradec Králové (obhajoba titulu z let 2011, 2014, 2017 a 2020)

 

 • Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín (obhajoba titulu z roku 2020)

 

 • Městská část Praha 18, Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639, 199  00 Praha 9 – Letňany (obhajoba titulu z let 2011, 2014, 2017 a 2020)

 

Podnik podporující zdraví 2. stupně

 • BNG Group, a.s., Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město (obhajoba titulu z roku 2020)

 

 • Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých  Budějovicích, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice (obhajoba  titulu z let 2017 a 2020)

 

 • Nemocnice sv. Alžběty s.r.o., Na Slupi 448/6, 128 00 Praha 2

 

Podnik podporující zdraví 1. stupně

 • Nebyl v letošním roce udělen

Jubilejní dvacátý ročník soutěže o titul Podnik podporující zdraví 2024 byl při této příležitosti vyhlášen ředitelem odboru ochrany veřejného zdraví Mgr. Matyášem  Fošumem.

Uzávěrka podání přihlášek s písemným Projektem podpory zdraví bude  29. 02. 2024. Informace o podmínkách soutěže a Kritéria pro hodnocení jsou k dispozici na těchto kontaktech:

Státní zdravotní ústav

Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Tel: 267 08 2415, 267 08 2731

E-mail: jana.zonova@szu.cz, dana.sourkova@szu.cz,

www.podnikpodporujicizdravi.cz

Fotogalerie z předávání cen je v příloze ke stažení.