Aktuality

Pozvánka na tiskovou konferenci 23. 10. – 100 LET LIDSKÉ TOXOPLAZMÓZY, AKTUÁLNÍ VÝSKYT A RIZIKA

18. října 2023 | Autor: Tisková zpráva

Zveme Vás na tiskovou konferenci, která se koná v pondělí 23. října 2023 od 10:00 hodin v budově ředitelství Státního zdravotního ústavu, Šrobárova 48/49, Praha 10.

Témata:

Výročí světového objevu toxoplazmózy člověka v Praze. 

Před 100 lety vyšla publikace českého lékaře MUDr. Josefa Janků (1886–1963), ve které poprvé  popsal případ toxoplazmózy u člověka, a to toxoplazmózy kongenitální a současně i oční formy této infekce. Toto mezinárodně uznávané prvenství znamená jeden z nejvýznamnějších objevů z oborů parazitologie a infekčního lékařství, který byl kdy učiněn v naší zemi.

Současný výskyt a rizika toxoplazmózy v ČR,

Toto onemocnění je nejrozšířenější závažnou parazitární infekcí. Odborníci budou referovat a zodpovídat dotazy zejména ohledně toxoplazmózy kongenitální, která může působit poškození lidského plodu, dále toxoplazmózy ohrožující život osob s oslabenou imunitou a také o oční formě, která ohrožuje zrak infikovaných jedinců.

 

Na tiskové konferenci vystoupí:

MUDr. Barbora Macková, MHA, ředitelka Státního zdravotního ústavu

RNDr. Petr Kodym, CSc., vedoucí Národní referenční laboratoře pro toxoplasmózu a Oddělení zoonóz s přírodní ohniskovostí,  Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ

MUDr. Markéta Geleneky, Klinika infekčních nemocí  3. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka

prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D., Klinika infekčních nemocí  3. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka

doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA, přednosta oční kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady