Aktuality

27. celostátní konference v Teplicích – 2023

26. září 2023 | Autor: Jiří Ruprich

V Teplicích v Čechách tradičně proběhla konference s názvem “Výživa a zdraví“. Konference o prevenci nemocí výživou v ČR je určena odborníkům působícím v oblasti výživy člověka, pro odborné pracovníky hygienické služby, lékaře, zdravotní sestry, nutriční terapeuty, potravináře. Záštitu nad konferencí přijala hlavní hygienička ČR MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D. a primátor Statutárního města Teplice Bc. Jiří Štábl.

Celkem 32 přednášek a 4 posterů

Na konferenci „Výživa a zdraví“ bylo prezentováno 32 přednášek v průběhu tří dnů. Vystaveny byly 4 postery. Diskutovalo se hodně. I společenský večer byl příjemný hned po prvním dnu jednání. Byla příležitost bavit se odborně i společensky. Celý týden se vydařil i díky krásnému počasí. Byla tak i možnost vyrazit do okolí, na hrad Doubravka, podívat se i do zajímavé hvězdárny.

 

Připomeňme si z historie

Před několika lety napsal doktor Ševčík: „Pro mladší účastníky připomínám, že historie výživářských konferencí nezačala v Teplicích. V Plzni nastoupil mladý ambiciózní lékař MUDr. Bohumil Turek, CSc., neúnavný organizátor první série konferencí. Kdy se první konference dnes s jistotou nevíme, ale snad to bylo v roce 1963. Jejich neopomenutelnými účastníky a rutinovanými diskutéry byly známé osobnosti.“

Kolega dr. Turek se v polovině osmdesátých let stává vedoucím Centra hygieny výživy dnešního Státního zdravotního ústavu (tehdejšího Institutu hygieny a epidemiologie). Obětavou organizátorkou desíti dalších ročníků konferencí se stala dr. V. Nováková působící tehdy ve východočeských Pardubicích. Poslední pardubickou konferenci zorganizovala v roce 1996.

Nabídku výboru Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP na pořádání dalších ročníků konferencí přijali koncem roku 1996 tepličtí pracovníci okresní hygienické stanice (a následně Zdravotního ústavu a KHS). Po dobu dalších 23 let tak konferenci obětavě, pečlivě, s obrovským zaujetím a elánem organizoval MUDr. Jan Ševčík, kterému za to patří obrovský dík celé odborné veřejnosti, všech jeho kolegů a účastníků těchto nezapomenutelných ročníků do roku 2018. Od roku 2019 převzal pomyslné žezlo garanta a organizátora konference doc. MUDr. Pavel Dlouhý, PhD., z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Tradice je tímto zachována…

Věříme, že vás náplň 27. výživářské konference zaujala a že byla podnětem proč ji absolvovat i v příštích letech.

„Z historie teplických „výživářských konferencí“

Historie teplických výživářských konferencí se datuje od roku 1997.  Je hezké se podívat přes celou generací odborníků. Jsou tady starší odborníci, ale jsou tady také noví specialisté, které sbírají „první ostruhy“. Řada z nich se opakovaně konferencí účastní. Šíří nové poznatky v praxi. To je opravdu nejlepší. Podívejte se na řádku pěkných 27 roků.

 • 1997 – Alimentární nákazy
 • 1998 – Společné stravování a podpora zdraví
 • 1999 – Prevence obezity
 • 2000 – Výživa a prevence kardiovaskulárních onemocnění
 • 2001 – Rizikové faktory v prevalenci nádorových onemocnění
 • 2002 – Výživa v primární prevenci chorob
 • 2003 – Výživa těhotných a kojících žen
 • 2004 – Výživa dětí předškolního věku, Alternativní výživa
 • 2005 – Výživa seniorů
 • 2006 – Výživa – základní nástroj prevence
 • 2007 – Intervence výživou v podpoře zdraví – spolupráce odborníků HS
 • 2008 – Primární prevence jako zdravotní a ekonomická priorita
 • 2009 – Alimentární nákazy, Mikrobiologie ve výživě
 • 2010 – Primární prevence chorob
 • 2011 – Primární prevence chorob již od dětského věku
 • 2012 – Význam a rizika hlavních živin
 • 2013 – Budoucnost výživy člověka
 • 2014 – Budoucnost výživy člověka – Zdraví 2020
 • 2015 – Budoucnost výživy člověka – Zdraví 2020
 • 2016 – Budoucnost výživy člověka – Výživa dětí a mladistvých
 • 2017 – Budoucnost výživy člověka – pre- a postnatální výživa mladé generace a těhotných, Prevence aterosklerózy
 • 2018 – Budoucnost výživy člověka – Nesdělné choroby ovlivnitelné výživou, alimentární nákazy
 • 2019 – Budoucnost výživy člověka – Současný stav výživy dětí a mladistvých, mikrobiom člověka
 • 2020 – Budoucnost výživy člověka, výživa dětí, problematika tuků a mastných kyselin, výživa v prevenci chronických onemocnění, předměty běžného užívání
 • 2021 – Budoucnost výživy člověka, výživa v prevenci chronických neinfekčních onemocnění
 • 2022 – Výživa fragilních skupin populace, nutriční toxikologie, výživa a prevence infekčních onemocnění, předměty běžného užívání
 • 2023 – Výživa v prevenci chronických neinfekčních onemocnění, výživa fragilních skupin populace, nutriční toxikologie, výživa a prevence infekčních onemocnění, předměty běžného užívání

prof. J.Ruprich a Dr. I.Řehůřková, CZVP SZÚ, 26.9.2023