Aktuality

Aktuální epidemiologická situace ve výskytu spalniček k 5. 2. 2024

06. února 2024 | Autor: Tisková zpráva

Aktuální situace se spalničkami v ČR byla doposud klidná, ale začínají se objevovat jednotlivé případy onemocnění.

V ČR byl v roce 2023 (v prosinci) hlášen jeden laboratorně potvrzený případ spalniček v Praze u 22leté neočkované ženy  ukrajinské národnosti, v cestovatelské anamnéze uvádí pobyt v Ázerbajdžánu.

Od ledna 2024 do 5. února 2024 byly krajskými hygienickými stanicemi a Hygienickou stanicí hl. m. Prahy hlášeny celkem 4 čtyři laboratorně potvrzené případy spalniček:

  • žena (13 let), neočkovaná, ruská národnost, pravděpodobně import z Ruska
  • muž (30 let), neočkovaný, ázerbájdžánská národnost, import z Ázerbájdžánu
  • žena (2 roky), neočkovaná, národnost česká
  • žena (32 let), údajně očkovaná, nelze ověřit, uzbecká národnost, import z Uzbekistánu.

Všechny případy byly potvrzeny Národní referenční laboratoří pro zarděnky, spalničky, příušnice a parvovirus B19.

Kromě toho je v NRL vyšetřován vzorek u dalšího pravděpodobného případu spalniček:

  • žena (43 let), údajně očkovaná, nelze ověřit, národnost česká.

V období od ledna do listopadu 2023 bylo do evropského systému TESSy (The European Surveillance System) nahlášeno 2242 případů spalniček z 22 zemí EU/EHP. Nejvíce případů spalniček nahlásilo Rumunsko (1 687), Rakousko (172), Francie (111). Výskyt spalniček v  zemích sousedících s ČR v roce 2023: Německo (72), Polsko (32), Maďarsko a Slovensko méně než 10 případů.

Dle pravidelného týdenního hodnocení epidemiologické situace v zemích EU/EHP „Zprávy ECDC o významných přenosných infekčních nemocech“, celkově zůstává výskyt spalniček nízký, údaje ke 2. týdnu letošního roku (7. – 13. leden 2024). (Zdroj: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-and-data/monitoring/weekly-threats-reports)

Podle informaci ProMED-Mail z 5. 2. 2024 uzavřelo Švýcarsko v sobotu 3. 2. 2024 známou školu Ecole Hotelier de Lausanne kvůli výskytu spalniček mezi studenty.

UNICEF varuje, že počet případů spalniček v Evropě a Střední Asii v roce 2023 raketově vzrostl o 3000 procent ve srovnání s minulým rokem. Problém je zejména v zemích jako Kazachstán, Kyrgyzstán a Rumunsko. https://www.unicef.org/romania/press-releases/measles-cases-europe-and-central-asia-skyrocket-3000-cent-year-compared-last

Zvýšený počet případů spalniček zaznamenalo v roce 2023 také Spojené království, celkem bylo v UK nahlášeno 368 laboratorně potvrzených případů. (Zdroj: https://www.gov.uk/government/publications/measles-epidemiology-2023/confirmed-cases-of-measles-in-england-by-month-age-and-region-2023)

V roce 2023 se z 98 % na počtu onemocnění spalničkami v evropském regionu WHO nejvíce podílely: Kazachstán (přes 13 000 případů), Ruská federace (přes 10 000 případů), Kyrgyzstán (přes 5 000 případů), Turecko (přes 4 500) a Ázerbajdžán (přes 3 000).

Po pandemii covid-19 došlo celosvětově k nárůstu počtu případů spalniček zejména v komunitách s nízkou proočkovaností, tj. méně než 95 %, která je potřebná pro zajištění kolektivní imunity.

(Zdroj: https://www.nzip.cz/clanek/1703-datove-souhrny-prehled-proockovanosti-vybranych-vakcin-kraje-okresy-cr )

Vzhledem k nárůstu počtu případů spalniček ve světě i v ČR připomínáme, že jedinou prevencí onemocnění je očkování!

 

Vytvořilo:        oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM, SZÚ

            NRL pro zarděnky, spalničky, příušnice a parvovirus B19, CEM, SZÚ