Aktuality

Češi kvůli nemocem ztrácejí deset let zdravého života. Řešením mohou být investice do prevence

05. dubna 2023 | Autor: Tisková zpráva

Zdravotní stav obyvatel ČR je horší než v případě našich západních sousedů. Délka života sice stále roste, čas získaný navíc ale příliš často strávíme nemocní, tedy s významně zhoršenou kvalitou života a vysokou potřebou nákladné léčby i sociálních služeb. To má následně významný negativní dopad na celou českou ekonomiku. Řešením mohou být smysluplně zaměřené investice do prevence. Se změnami je třeba začít co nejdříve. 

„Jako lékař a ekonom vnímám stav investic do prevence a jeho následky na celou společnost jako dlouhodobě neudržitelné. V čase, kdy se řeší důchodová reforma, tedy jak dlouho budou lidé schopni a ochotni pracovat, získává téma zdravotního stavu obyvatel ještě vyšší důležitost. Promyšlené investice do prevence mají jasnou ekonomickou návratnost. A naopak, nezačneme – li dnes konat, celý systém se může v budoucnu stát neudržitelným,“ varuje řídící partner Advance Healthcare Management Institute Pavel Hroboň.

Advance Institute chce aktivně přispět k řešení. Proto připravil novou publikaci „Prevence – praktický návod na zlepšení zdravotního stavu a podporu ekonomického růstu“ s cílem podpory pozornosti věnované prevenci a investic do zlepšení zdravotního stavu. .

„Zdravotní stav obyvatel ČR je horší než v případě našich západních sousedů. Délka života sice stále roste, čas získaný navíc ale příliš často strávíme nemocní, tedy s významně zhoršenou kvalitou života a vysokou potřebou nákladné léčby a sociálních služeb,“ popisuje konkrétně situaci doktor Hroboň. Následující grafy ukazují rozdíl v celkové délce života a délce života ve zdraví u žen a u mužů. Češi tedy ztrácejí kvůli špatnému zdravotnímu stavu ekvivalent celé dekády života!

 

 

 

 

 

 

 

„Prevence je významně podfinancována. Je potřeba, aby se lidé aktivně starali o udržení svého zdraví a nevyhledávali pomoc zdravotního systému až ve chvíli, kdy se tělo již nemocí dožaduje záchrany. Pokud nedokážeme současnou situaci změnit, bude se stav v důsledku pokračujícího stárnutí obyvatelstva zhoršovat a vyžadovat více a více personálu i peněz,“ souhlasí se závažností situace ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.

Advance Healthcare Management Institute upozorňuje, že už nyní je dopad na celou českou ekonomiku významný. Trpí nedostatkem pracovních sil. Zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva, tedy jeho ochoty a schopnosti pracovat déle a strávit čas věnovaný práci produktivněji, je jedním z mála způsobů zajištění růstu ekonomiky, který má stát k dispozici. Dvě třetiny možného zlepšení zdravotního stavu přitom spadají do oblasti prevence.

„Dnes ale do prevence investujeme pouhý zlomek toho, co do léčby. Přitom významná část preventivních programů dokáže být nákladově efektivnější než léčba. Slyšíme na tyto rady odborníků a chceme se jimi velmi intenzivně zabývat,“ potvrzuje zájem o problematiku náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.

Publikace připravená Advance Healthcare Management Institute přináší příklady opatření již dnes realizovaných v zahraničí i v ČR a navrhuje klíčové priority v rozvoji prevence na straně ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven, poskytovatelů zdravotních služeb, zaměstnavatelů, škol a praktických lékařů.

V oblasti primární prevence, tedy podpory zdraví, jde zejména o zvýšení zdravotní gramotnosti (dostatečnou úroveň znalostí má dnes jen 32% Čechů), vyšší zdanění zdraví škodlivých látek a ekonomickou motivaci občanů ke zdravému životnímu stylu. Primární prevence ale nemůže být jen zodpovědností zdravotníků, klíčovou úlohu hrají školy, zaměstnavatelé a místní a regionální samospráva.

sekundární prevenci, tedy včasném odhalení nemocí potřebujeme zvýšit účast dospělých na preventivních prohlídkách u praktických lékařů (dnes je absolvuje pouze třetina Čechů) i na screeningových vyšetřeních. Cestou k motivaci občanů může být například propojení benefitů z fondu prevence zdravotních pojišťoven s účastí na prohlídkách a screeningu.

Bližší vysvětlení těchto a návrh dalších opatření viz poslední kapitola přiložené publikace.

Foto z tiskové konferene k představení publikace

Foto z tiskové konference k představení publikace 5. 4. 2023