Aktuality

Dezinsekční firmy hlásí 15 % nárůst poptávky po hubení štěnic

18. října 2023 | Autor: Tisková zpráva

V reakci na časté dotazy na invazi štěnice domácí realizovala Národní referenční laboratoř pro dezinsekci a deratizaci SZÚ (dále NRL DD) dotazníkové šetření. Zvýšenou poptávku po informacích vyvolaly zřejmě zprávy o vysokém výskytu štěnic ve Francii a Španělsku. Výskyt štěnic nepatří v ČR mezi povinně hlášené události, a tak se naši odborníci rozhodli data získat dotazníkovým šetřením mezi pracovníky a společnostmi, kteří se hubením parazita zabývají. Celorepublikový průměr hovoří o 15 % nárůstu poptávky po likvidaci štěnic. Lze tedy usuzovat, že v porovnání se zmíněnými zeměmi není nárůst výskytu parazita v ČR dramatický.   

V minulých týdnech se v médiích objevily alarmující zprávy o invazi štěnice domácí (Cimex lectularius), a to především z hlavního města Francie, z Paříže. Články reportovaly nejen o zvýšené poptávce po dezinsekčních zásazích, ale také o výskytu štěnic v hromadné dopravě, ve školách nebo na úřadech. V minulém týdnu o podobné situaci informovaly španělské deníky, ve kterých odborníci na dezinsekci hovoří až o 70 % nárůstu poptávek po dezinsekčních zásazích proti štěnici domácí od začátku roku 2023 (odkazy na některé články naleznete níže, pod textem tiskové zprávy).

V návaznosti na tyto zprávy zaznamenal i Státní zdravotní ústav zvýšený zájem veřejnosti i médií o situaci v České republice. „Jelikož hlášení výskytu štěnic v ČR není povinné, neexistují žádná relevantní a komplexní data mapující výskyt štěnic, rozhodli jsme se realizovat dotazníkové šetření ohledně četnosti zásahů proti štěnici domácí v České republice, a to mezi pracovníky a společnostmi, kteří se hubením štěnic zabývají,“ popisuje postup Ing. Martin Kulma, Ph.D., vedoucí NRL DD.

„Z výsledků dotazníkového šetření, do kterého se zapojilo téměř 40 pracovníků a společností zabývajících se službami DDD (dezinsekce, deratizace a dezinfekce) z 11 krajů vyplývá, že v České republice došlo v současné době k nárůstu poptávky po dezinsekčních zásazích proti štěnici domácí oproti začátku roku 2023. Celorepublikový průměr hovoří o 15 % růstu poptávky, což můžeme považovat, při porovnání se státy jako Francie či Španělsko, za nárůst nízký,“ popisuje výsledky Mgr. Zdeňka Leipnerová Galková z NRL DD.

Nejvyšší hodnoty byly zjištěny ve Středočeském kraji, kde pracovníci odborných firem uvádějí průměrný nárůst poptávky po dezinsekčních zásazích o 33 %, následuje kraj Moravskoslezský, kde se jedná o 27 % nárůst. Pro doplnění byly dotazovány také společnosti, které se zabývají prodejem dezinsekčních přípravků pro odborníky i pro laiky. Situace je zde obdobná a prodej dezinsekčních přípravků se oproti loňskému roku navýšil o zhruba 20 %.

„V České republice došlo tedy k mírnému nárůstu poptávek po dezinsekčních zásazích proti štěnici domácí oproti začátku roku, ale situace není v současné době nijak kritická. S výskytem štěnice domácí se v České republice potýkají odborné firmy ve zvýšené míře od roku 2000. Nárůst je celosvětovým trendem a souvisí především s vysokou mobilitou obyvatel, sníženou ostražitostí proti tomuto členovci, ale také především s výrazným rozvojem rezistence štěnice domácí k účinným látkám dezinsekčních přípravků,“ hodnotí situaci Ing. Terezie Arnoldová, Ph.D., zástupkyně vedoucího NRL DD.

Proti zamoření štěnicemi a dále při řešení výskytu štěnice domácí je proto důležité dodržovat následující pravidla:

 Prevence při cestování

 Příchod na ubytování:

 • Po příchodu na pokoj neumisťujte zavazadlo na zem v blízkosti postele nebo na postel.
 • Ideální je zavazadlo po příchodu do pokoje umístit do vany nebo sprchového koutu v koupelně.
 • Kontrola pokoje: proveďte kontrolu matrace postele, prostěradel a nejbližšího nábytku.
  • Jak kontrolovat pokoj: nadzvednout matraci, podívat se pod prostěradlo, vysunout šuplíky skříňky, zkontrolovat rohy nočního stolku a postele.
  • Co hledat: malé černé tečky (trus štěnic) přilepené na matraci, na prostěradle, nábytku. Malé bílé válečky (vajíčka) rovněž přilepené na pevném podkladu, okrové průhledné části těl (svlečky štěnic), živé nebo mrtvé štěnice.
 • Co dělat v případě nálezu štěnic nebo znaků zamoření?
  • Ihned kontaktovat recepci hotelu a vyžádat si jiný pokoj.
  • Štěnice však nemusí být odhaleny ihned po příjezdu, zamoření může být nízké a znaky zamoření mohou být nevýrazné. Proto se dále v hotelovém pokoji doporučuje:

Kontrola v průběhu ubytování:

 • V průběhu ubytování nepokládejte zavazadlo na postel nebo na zem hotelového pokoje, vždy je pokládejte dále od postele na nějaké vyvýšené místo – na židli (nejlépe nečalouněnou).
 • Pamatujte, že štěnice jsou ke člověku lákány jeho tělesnou teplotou, vydechovaným CO2, vibracemi a dokonce i tělesným pachem (kairomony) – to znamená, že aktivně mohou zalézat do zavazadel a tak se šířit z hotelových pokojů do domácností.
 • Na venkovní hrany zavazadla můžete aplikovat repelenty obsahující například účinnou látku DEET.
 • Kontrolujte postel i v průběhu pobytu. Ne všechny osoby jsou k pobodání štěnicí náchylné, jednotlivé osoby reagují na pobodání rozdílně. Dokonce se mohou objevit reakce opožděné, až za několik dní či týdnů. Ale pokud je povlečení bílé barvy, jednou za čas zkontrolujte oblast okolo polštáře nebo prostěradlo u nohou. Hledejte jemné a tenké proužky od krve. Jakmile štěnice po nasátí vytáhne z lidského těla sosák, zůstává na jejím konci krev, kterou charakteristicky o prostěradlo otře.

Kontrola po návratu z cest

I když jste za celý pobyt nezaznamenali přítomnost štěnic a ani na kůži jste neobjevili reakce na pobodání hmyzem, i přesto se štěnice mohly dostat do vašeho zavazadla. Prevence je proto důležitá i po návratu. Pokud si totiž domů přinesete byť jen jednu oplozenou samici, může dojít k založení nové populace.

 • Zavazadlo po příjezdu vložte do vany nebo dejte na terasu. Věci ze zavazadla vybalujte na těchto místech.
 • Po vybalení věcí je doporučováno jejich okamžité vyprání – vše minimálně na 60 °C (všechna stádia zabije teplota od 45 °C).
 • Vše, co nelze vyprat (kosmetická taška, zavazadlo, obuv, polštář…) vložte do mrazáku – co nejdéle můžete, ale postačí 1 den.
 • Nezapomeňte na to, že štěnice mohou zalézt i do elektroniky, láká je teplo, v tomto případě se doporučuje elektroniku prohlédnout, vyklepat a v případě nějakého náznaku přítomnosti štěnic důkladně vysát vysavačem a obsah sáčku vysavače následně zamrazit.

 Hubení štěnice domácí

 • V případě výskytu štěnice domácí je doporučováno situaci neřešit samostatně.
 • Kontaktujte odborné DDD společnosti a řiďte se jejich pokyny.
 • DDD společnost můžete vybrat například ze seznamu členů Sdružení DDD pracovníků na jejich webových stránkách.

Co na štěnice nefunguje – nedoporučujeme pořizovat

 Volně prodejné přípravky

 • Účinné látky, které jsou obsažené v těchto přípravcích, jsou ve většině případů syntetické pyretroidy. Štěnice jsou na tyto účinné látky rezistentní. Přímý nástřik štěnice sice zahubí, ale následný účinek ošetřeného povrchu je velmi nízký. Nebezpečí spočívá také v tom, že syntetické pyretroidy působí na štěnice repelentně, a při jich neodborném použití tedy mohou způsobit přesun štěnice do dalších pokojů či bytů.
 • Generátory ozónu
  • Běžně prodejné generátory ozónu na štěnice nepůsobí a nezahubí žádné z vývojových stádií.

V případě dotazů je možné obrátit se na pracovníky NRL DD, SZÚ.

Odkazy na zprávy o výskytu štěnice domácí z Evropských měst:

Francie

https://www.bbc.com/news/world-europe-67027138

https://www.cbsnews.com/news/paris-bedbugs-experts-how-to-protect-yourself-traveling/

Španělsko

https://www.20minutos.es/noticia/5179430/0/las-plagas-chinches-han-crecido-espana-un-71-los-nueve-primeros-meses-2023/

https://www.20minutos.es/noticia/5178496/0/las-chinches-reinan-ciudad-paris/?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=noticias