Aktuality

Epidemie bacilární úplavice způsobená Shigella sonnei v EU/EHP, Spojeném království a Spojených státech u turistů vracejících se z Kapverdských ostrovů – mezinárodní šetření ECDC. Rychlé hodnocení rizik ze dne 17. 2. 2023

24. února 2023 | Autor: Oddělení epidemiologie infekčních nemocí a Oddělení stafylokokových a alimentárních bakteriálních infekcí Centra epidemiologie a mikrobiologie

Na mezinárodním šetření se podílela Oddělení epidemiologie infekčních nemocí a Oddělení stafylokokových a alimentárních bakteriálních infekcí Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu a terénní pracovníci epidemiologických odborů Krajských hygienických stanic.

Souhrn:

  • V Evropské unii/Evropském hospodářském prostoru (EU/EHP), Spojeném království a Spojených státech amerických (USA) byly od září 2022 častěji hlášeny případy bacilární úplavice způsobené zejména Shigella sonnei mezi cestujícími vracejícími se z Kapverdských ostrovů. Epidemie sílila během listopadu a prosince 2022. Ovšem případy jsou hlášeny i v tomto kalendářním roce.
  • Ke dni 16. února 2023 bylo hlášeno celkem 258 případů (221 potvrzených infekcí Shigella sonnei a 37 možných případů) s vazbou na Kapverdy v 10 zemích EU/EHP, Spojeném království a USA: v Belgii (14), České republice (4), Dánsku (4), Finsku (9), Francii (31), Německu (5), Nizozemsku (47), Norsku (1), Portugalsku (2), Švédsku (42), Spojeném království (95) a USA (4). Celogenomová analýza, vybraných 106 humánních izolátů z různých zemí (konkrétně z České republiky, Nizozemska, Švédska, Spojeného království a USA), prokázala existenci geneticky kompaktního klastru, což naznačuje společný zdroj infekce.
  • Zaznamenaný poměr žen k mužům je 2,5:1.
  • Mezi případy byly hlášeny koinfekce shigel s jinými bakteriálními a parazitickými gastrointestinálními patogeny (např. Salmonella Mbandaka, Campylobacter, Cryptosporidium a patogenními kmeny Escherichia coli).
  • Získané izoláty Shigella sonnei u většiny případů nesou geny, které jsou zodpovědné za rezistenci k trimetoprimu a streptomycinu a dále geny související se zvýšenou odolností vůči peroxidu vodíku. Některé státy identifkovaly i multirezistentní izoláty. Způsob přenosu infekce dosud nebyl objasněn. Více možností je pravděpodobných, avšak nejpravděpodobnější je přenos konzumací potravin (např. mohlo dojít ke kontaminaci potravin prostřednictvím infikovaných osob manipulujících s potravinami). Možný je také přímý mezilidský přenos kontaktem a fekálně-orální cestou. Epidemiologické šetření na Kapverdách probíhá.
  • Mnoho hlášených případů pobývalo v regionu Santa Maria na ostrově Sal (týká se i hotelů poskytující all-inclusive služby). Nejnovější případy byly hlášeny ve Švédsku dne 19. ledna 2023, což naznačuje přetrvávající mírné riziko nových infekcí u turistů, kteří pobývají v oblasti Santa Maria na ostrově Sal.

Importované případy z Kapverdských ostrovů v ČR v roce 2022:

Česká republika nahlásila čtyři případy S. sonnei s cestovní anamnézou pobytu na Kapverdách v roce 2022; dva z října a dva z listopadu 2022. Jednalo se o jeden případ ženy (ve věku 25–44 let, potvrzený využitím celogenomové sekvenace), která pobývala v hotelu na ostrově Sal. Žena údajně jedla pouze v hotelu (all-inclusive), včetně konzumace ovoce, zeleniny a ledu v nápojích. Druhý hlášený případ byl muž ve věku 44–64 let, který pobýval v hotelu na Salu v polovině října sedm dní. Samostatně dva další případy, matka (15–24 let) a dítě (5–14 let), pobývaly v listopadu 2022 v hotelu na ostrově Sal.

Hodnocení a komentář ECDC:

ECDC vyzývá orgány ochrany veřejného zdraví EU/EHP, aby zvýšily informovanost zdravotnických pracovníků o riziku infekcí shigelami u lidí, kteří nedávno cestovali na Kapverdy. Je doporučeno provedení zevrubné cestovní anamnézy navštívených oblastí, včetně rezidencí pobytu.

Společně s Regionální kanceláří WHO pro Evropu je ECDC v pravidelném kontaktu s úřady na Kapverdách, za účelem pomoci a posílení šetření možných zdrojů a zastavení šíření infekce. Zatím se jedná především o oblast Santa Maria na ostrově Sal.

Riziko infekce pro cestující z ČR na Kapverdské ostrovy je hodnoceno jako mírné až střední (v případě ostrova Sal). Riziko pro občany ČR, necestující mimo republiku, je hodnoceno jako nízké.

Dlouhodobá situace v ČR:

V letech 2018–2021 bylo v ČR evidováno celkem 392 případů onemocnění, přičemž v pandemických letech 2020 a 2021 byl zaznamenán významný pokles případů (cca na polovinu původních počtů). Osob hospitalizovaných s onemocněním bylo z celkového hlášeného počtu případů 51 %, smrtnost činila 0,3 %. Onemocnění se v ČR vyskytuje stejným dílem u žen i mužů, celoročně s maximem počtu případů koncem léta a v časném podzimu, přičemž zásadní podíl na výskytu onemocnění mají letní exotické dovolené. Průměrně třetina případů (n=124) tohoto onemocnění je v ČR hlášena po návratu z dovolené jako importovaná nákaza, nejvíce z Egypta, Indie, Albánie, Černé hory, Indonésie, Tuniska, Chorvatska, Turecka, Polska a Kapverd.

Dlouhodobá situace v EU/EHP:

V zemích EU/EHP bylo v letech 2017 až 2021 hlášeno celkem 18 426 potvrzených případů shigelóz, s ročním průměrem 3 685 případů, přičemž údaje ze Spojeného království zde nejsou zahrnuty. V roce 2021 oznámilo 30 zemí EU/EHP celkem 2 405 případů, z nich bylo 2 115 (87,9 %) potvrzených. To představuje pokles o 75 % ve srovnání s rokem 2019. V roce 2020 byl hlášen 78,6% pokles oproti roku 2019. Tento pokles byl z velké části způsoben zavedenými restrikčními opatřeními v rámci pandemie covid-19 a rovněž odchodem Spojeného království z EU, odkud pocházel velký podíl dříve hlášených případů.

V roce 2019 bylo hlášeno z 30 zemí EU/EHP včetně Spojeného království 8 448 potvrzených případů (incidence 2,2/100 000 obyvatel). Potvrzených případů z toho bylo 59,8 %: hlášeny byly z Německa, Francie a Spojeného království. Poměr mužů k ženám byl 1,4:1. U 48,2 % osob onemocnění souviselo s cestováním, většinou do Egypta, Indie, Maroka a Pákistánu. Druh shigel byl nahlášen u 76,7 % případů: ve 45,5 % se jednalo o S. sonnei, ve 27,1 % o S. flexneri.

V roce 2021 byly mezi případy S. sonnei se zjištěnou známou cestovní destinací (n=195) nejčastěji hlášeny cesty do Madagaskarské republiky (n=41), Egypta (n=32), Španělska (n=15), Tanzanie (n=12) a na Kapverdy (n=10).

Za období 2017–2020 byly v rámci Evropského systému dozoru (The European Surveillance System, TESSy) ze zemí EU/EHP hlášeny údaje o antibiotické rezistenci u 41 % (5 216 z 12 695) laboratorně potvrzených případů S. sonnei. Z 2 394 izolátů testovaných na peniciliny, chinolony a cefalosporiny třetí generace bylo 174 izolátů (7,3 %) rezistentních vůči všem třem výše uvedeným skupinám.

Obecné informace o onemocnění:

Zdroj: ECDC

Shigelóza, také známá jako bacilární úplavice či bakteriální dysenterie, je gastrointestinální infekce způsobená jedním ze čtyř druhů bakterií rodu Shigella: S. dysenteriae, S. flexneri, S. boydii a S. sonnei. Onemocnění je provázené horečkou a křečovitými bolestmi břicha, zimnicí a třesavkou. Typickým příznakem je příměs hlenu a krve ve stolici. Symptomy obvykle začínají 1–2 dny po nákaze a trvají 7 dní. Většina lidí se z onemocnění uzdraví pouze pomocí podpůrné terapie, aniž by potřebovali antibiotika. Lidé s oslabeným imunitním systémem a malé děti však mohou mít závažný průběh infekce a u nich je pak antibiotická terapie zvažována. Po prodělání onemocnění vzniká pouze minimální imunita.

Nejdůležitějším preventivním opatřením je dodržování základních hygienických pravidel a návyků. Časté mytí rukou mýdlem pod tekoucí vodou a další hygienická opatření (viz níže) mohou pomoci chránit před infekcí.

Lidé jsou jediným primárním rezervoárem tohoto onemocnění. Nejčastější možností přenosu infekce je konzumace kontaminovaných potravin, avšak je možný také přímý přenos fekálně-orální cestou a přenos pohlavním stykem. V rozvojových zemích a kolektivech s hůře udržitelnou úrovní hygieny se nejčastěji vyskytuje onemocnění u dětí, naopak v rozvinutých oblastech se jedná především o nákazu cestovatelů. Nákaza je také častěji zaznamenána v komunitě MSM (mužů majících sex s muži).

Znepokojivé zjištění je zvyšující se odolnost shigel vůči antibiotikům první a druhé linie, které se používají v rámci léčebných postupů.

Prevence:

  • Pečlivě si pravidelně umývat ruce tekoucí vodou a mýdlem vždy při přípravě jídla, před jídlem, po použití toalety, po výměně plenky, úklidu aj.
  • Při koupání se vyvarovat polykání vody, zejména z rybníků, jezer, ale i z bazénů.
  • Při cestování do zahraničí dodržovat návyky bezpečného stravování (např. vyvarovat se konzumace jídla na ulici („street food“) pokud se hygienické podmínky v dané provozovně zdají nedostačující, vyvarovat se pití nápojů s příměsí a přídavkem ledu).
  • Chránit se při sexu, při známkách onemocnění abstinujte (po odeznění průjmu ještě 1-2 týdny).

 

Přeloženo a upraveno Oddělením epidemiologie infekčních nemocí a Oddělením stafylokokových a alimentárních bakteriálních infekcí Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu z https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/outbreak-shigella-sonnei-eueea-united-kingdom-and-united-states-among-travellers

Obrázek: zdroj ECDC