Aktuality

Kampaň SZÚ „Nikotin víc bere než dává“ zaujala na mezinárodním poli

06. prosince 2023 | Autor: Tisková zpráva

Státní zdravotní ústav (SZÚ) se dlouhodobě věnuje prevenci závislosti na tabákových a nikotinových výrobcích. Aktivity se snažíme cílit zejména na děti. Máme radost, že naše kreativní kampaň pro školy s názvem „Nikotin víc bere než dává“ zaujala v mezinárodní konkurenci jako příklad. V listopadu 2023 byla na webových stránkách WHO FCTC uveřejněna Zpráva o globálním pokroku při provádění Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku za rok 2023 (2023 Global Progress Report on Implementation of the WHO Framework Convention on Tobacco Control).  Ukázky prací dětí v rámci kampaně byly ve Zprávě uveřejněny jako příklad aktivity za ČR. 

Každoročně se připojujeme ke Světovému dni bez tabáku, který si připomínáme 31. května a jehož aktuální téma zveřejňuje Světová zdravotnická organizace na svých stránkách.

 

 

V roce 2022 vyhlásil SZÚ kreativní kampaň s názvem „Naše planeta, naše zdraví“, která proběhla pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Kampaň byla určena žákům 1. a 2. stupně základních škol a víceletých gymnázií.  Úkolem kampaně bylo kreativně ztvárnit, jaký vliv má tabákový průmysl a užívání tabákových výrobků na naši planetu a naše zdraví. Do kampaně se zapojilo celkem 39 škol z celé České republiky a na sociálních sítích kampaň oslovila přes 40 000 uživatelů

Z důvodu velkého zájmu škol byla v roce 2023 vyhlášena další kampaň, tentokrát pod heslem “We need food, not tobacco” – potřebujeme jídlo, ne tabák. Byla určena žákům a studentům 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií. Měla vést k zamyšlení dětí nad tím, co je to nikotin, jak se získává, v jakých výrobcích se nachází, jaké účinky má na lidské tělo, a také jaké ekologické dopady nese pěstování a zpracovávání tabáku, výroba a následná likvidace ostatních produktů obsahujících nikotin. Vybrané výtvarné práce byly využity pro vytvoření kalendáře pro rok 2024, který bude rozeslán zúčastněným školám.

Stále více škol se u svých žáků setkává s užíváním nových alternativních forem nikotinu, jako jsou nikotinové sáčky, e-cigarety a další produkty. Tyto výrobky jsou mezi dětmi a dospívajícími stále populárnější. K jejich užívání láká nejen propracovaný marketing výrobců, ale i poměrně snadná dostupnost. I přes legislativní zákaz prodeje těchto výrobků nezletilým není pro ně velkým problémem je získat. Výrobky, které jsou často prezentovány jako „zdravější“ alternativa ke klasickému kouření nejsou bez rizika a důkazy o jejich škodlivosti stále přibývají. Většina těchto výrobků obsahuje nikotin, který zvláště u dětí a mladistvých vede k rychlému vzniku závislosti.

Na problematiku těchto alternativních forem nikotinu jsme se zaměřili např. v rámci spotu „Lákají tě?“ nebo vytvořením interaktivního zdravotně výchovného materiálu se stejným názvem do dětského časopisu ABC. Užívání těchto výrobků se věnujeme také v rámci preventivního programu  „Dej si taky #dikynechci“, který je určen pro žáky 6. a 7. tříd základních škol a podněcuje žáky k zamyšlení se nad reálnými situacemi, se kterými se mohou setkat v každodenním životě. Interaktivní hra podporuje schopnost skupinové kooperace a kritického myšlení žáků.

V roce 2023 se Státní zdravotní ústav stal partnerem pilotního projektu Světové zdravotnické organizace (WHO) “Škola bez nikotinu a tabáku”. Cílem tohoto projektu je zajistit čisté a bezpečné prostředí pro studium a práci, poskytnout žákům a studentům přístupnou formou kvalitní informace o účincích nikotinových a tabákových výrobků na zdraví, motivovat je k životu bez nikotinu a tabáku a naučit je rozpoznat manipulativní taktiky tabákového průmyslu.

Světovému dni bez tabáku a dalším aktivitám se Státní zdravotní ústav plánuje věnovat i v roce 2024. Informace budou, jako obvykle,  zveřejňovány na našich webových stránkách sociálních sítích.