Aktuality

Tisková konference VFN a 1.LF UK: Kroky k vítěznému boji s rakovinou děložního hrdla

20. září 2023 | Autor: Tisková zpráva

Nové šance na zdravý život: bezplatné očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) pro dívky a chlapce od 11 do 14 let, zavedení HPV testu do pravidelných gynekologických kontrol u žen 55+, odběr testu HPV u praktika samotnou pacientkou. Revoluční změny, které by mohly přispět k tomu, aby ročně neumíraly na rakovinu děložního čípku tři stovky žen a dalších osm set ročně se nedozvědělo tuto nepříznivou diagnózu.

Rakovinu děložního čípku způsobuje pohlavně přenosná infekce lidským papilomavirem (HPV), který se podílí i na rozvoji dalších nádorů v genitální oblasti, v ústech, krku a hrdle, způsobuje genitální bradavice. Prevencí je doživotní sexuální abstinence či monogamie, což je pro většinu populace nereálné řešení. Pozitivní informací je, že ačkoli až 80 procent lidí se v průběhu života s infekcí HPV setká, většinou ji zlikviduje vlastní imunitní systém organismu. Přesto je třeba myslet na prevenci, která je v tomto případě snadná a maximálně účinná: očkování.

Bezplatné očkování dětí dává vyšší šance na ochranu před nemocí

Možnosti prevence rakoviny děložního čípku se mohou významně rozšířit díky několika plánovaným změnám, které aktuálně projednává Ministerstvo zdravotnictví ČR. „Očkování je spolu s preventivním vyšetřením nejlepším způsobem, jak rakovinu způsobenou HPV viry prakticky vymýtit. Apeluji na všechny, kterých se to týká, aby se naočkovali a chránili tak nejen sebe, ale i ostatní. Za zachráněný lidský život to bezesporu stojí,“ uvedl ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR. Od roku 2024 se očekává rozšíření věkového spektra pro bezplatné očkování dvěma dávkami vakcíny proti lidskému papilomaviru (HPV) pro dívky i chlapce ve věku od 11 do 14 let. „Máme k dispozici dostatek důkazů, které dokládají bezpečnost a mimořádnou účinnost očkování dětí a současně tvorbu mimořádně vysokých hladin obranných protilátek, u kterých je předpoklad dlouhodobého přetrvávání,“ zdůrazňuje onkogynekolog prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D. a dodává: „Letošní data nasvědčují, že zájem rodičů nechat své děti očkovat proti HPV významně narůstá a dostupnost bezplatného očkování se na něm může dále významnou měrou podílet.“

Naděje i pro nejrizikovější skupiny pacientek

Dalším krokem je úvaha o zavedení HPV testu do pravidelných gynekologických kontrol u žen ve věku 55+ let. Ke stávajícímu pravidelnému testování žen ve věku 35 a 45 let věku by tak přibylo testování ve skupině žen, které bezprostředně předcházejí věku s nejvyšším výskytem pokročilých případů rakoviny děložního čípku. U žen starších 60 let se totiž stále v Česku nedaří diagnostikovat onemocnění ve stádiu, kdy je možné ho vyléčit. Testování na přítomnost HPV u žen této věkové kategorie může v budoucnu zásadním způsobem zabránit zcela zbytečným úmrtím. „Pozitivní zprávou a velkou nadějí je, že i naše pacientky se závažným onkogynekologickým onemocněním mají k dispozici moderní cílenou léčbu. Pacientky s pokročilým a recidivujícím karcinomem děložního hrdla a dělohy nově léčíme imunoterapií,“ doplňuje přednosta Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN, prof. MUDr. David Cibula, CSc. a vysvětluje: „Předpokládáme, že se portfolio možností cílené léčby, které zlepšují prognózu, dále rozšíří, a to zejména s pozitivním výsledky probíhajících mezinárodních klinických studií.“

Novinka: Samotesty u praktiků

Již od podzimu letošního roku začne probíhat v některých ambulancích praktických lékařů projekt, který nabídne odběr testu na HPV samotnou pacientkou. Projekt je zacílený hlavně na ženy ve věku nad 30 let, které z nějakého důvodu pravidelně nenavštěvují gynekologické kontroly. Test si pacientka uhradí, provede si odběr sama v rámci právě probíhající návštěvy u praktického lékaře. Po vyhodnocení testu za 2–3 týdny jí praktik sdělí výsledek. V případě, že se najde ve vzorku riziková HPV infekce, měla by vyhledat odbornou gynekologickou péči. „Cílem projektu je nabídnout test i jinou cestou, než při gynekologické kontrole a zároveň vyhodnotit zájem a úspěšnost této akce pro budoucí úvahy o zařazení takového testu do běžné nabídky všech praktických lékařů,“ uzavírá prof. Jiří Sláma.

Prevence na prvním místě

„Také Státní zdravotní ústav se v rámci mnoha preventivních programů (dospívání, HIV/AIDS, prevence před sexuálně přenosnými infekcemi, samovyšetřování prsů, samovyšetřování varlat a další) podílí na prevenci nákazy lidským papilomavirem. Naše programy, se kterými oslovujeme cíleně mladé lidi ve školách nebo veřejnost na nejrůznějších akcích, vždy obsahují jak informace o způsobech přenosu papilomaviru a rizicích nákazy, tak o možnostech prevence a očkování proti HPV.  Očkování jednoznačně doporučujeme nejen mladým lidem, ale i osobám, které již sexuálně žijí. Je potřeba zdůraznit, že vakcinací chráníme i své sexuální partnery. Když uvedu konkrétní příklad, jako nositel či nositelka viru bez příznaků můžete nakazit nebezpečnou infekcí třeba svou partnerku, u které se ale může rozvinout rakovina děložního čípku. To jistě nikdo z nás nechce. Společným cílem je proto dosáhnout co nejvyšší proočkovanosti proti HPV,“ zdůrazňuje ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková, MHA.

GO DAY 20. září se stalo tradicí

Dvacáté září se stalo celosvětově symbolem onkogynekologických diagnóz. Připomíná důležitost prevence a časného záchytu gynekologických nádorových onemocnění. Pacientky, lékaři a sestřičky vyráží v tento den na jízdu na kolech oblečení ve fialovém, aby zvýšili povědomí o preventabilitě karcinomu děložního hrdla. Akci již tradičně zaštítil ministr zdravotnictví ČR prof. Vlastimil Válek.

POŘADATELÉ TISKOVÉ KONFERENCE:

O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) patří mezi největší nemocnice v ČR. Poskytuje základní, specializovanou, a zvláště specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků. Je zároveň hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.

www.vfn.cz

O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

  1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy je největší z českých lékařských fakult – navštěvuje ji přes 4500 studentů. Základními studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů

www.lf1.cuni.cz

Pro další informace: Mgr. Marie Heřmánková, tisková mluvčí VFN v Praze, e-mail: marie.hermankova@vfn.cz, tel.: 224 962 074