Aktuality

Může vysoká hladina omega-3 prodloužit život o několik let?

20. dubna 2023 | Autor: J.Ruprich

Studie zkoumaly souvislost mezi „omega-3 indexem“ (O3I) a nemocemi postihujícími srdce, mozek, oči a klouby. Je ale  málo studií, které se zabývají jejich možným vlivem na délku života. V časopise Nature Communications byla publikována nová výzkumná práce, která zkoumá vztah mezi O3I (mastné kyseliny) a rizikem úmrtí z jakýchkoli příčin. Lidé s vyšší hladinou omega-3 mastných kyselin EPA a DHA v krvi žili déle než lidé s nižší hladinou. Lidé, kteří zemřeli s relativně nízkou hladinou O3I předčasně při zachování všech ostatních podmínek mohli žít déle, kdyby jejich hladina byla vyšší.

Někteří lidé žijí déle a lépe – mají v krvi více omega-3 mastných kyselin

V Japonsku je příjem omega-3  mastných kyselin a hladinu v krvi vyšší než ve většině ostatních zemí světa. Žijí déle než většina ostatních národů. Náhoda? Možná je  součástí vysvětlení vysoký iO3I. Výzkum z Japonska  ukazuje, že lidé s vyšší hladinou O3I  jsou „šťastnější“.

Biomarkery jsou přesnější

Studie popisující odhadovaný vyšší příjem ryb nebo omega-3 MK ve stravě, zaznamenaly snížené riziko úmrtí ze všech příčin. „Dietních záznamy“ mají malou váhu kvůli nepřesnosti při zjišťování skutečného příjmu EPA a DHA. Biomarkery využívající hladiny omega-3MK v krvi jsou tak mnohem věrohodnější, protože „expozice“ je více objektivní.

Analýza údajů u různých kohort – zpomaluje stárnutí

Dokument pochází od konsorcia FORCE (Fatty Acids & Outcomes Research Consortium). FORCE vědci z celého světa shromáždili údaje o hladinách mastných kyselin v krvi u velkých skupin studovaných kohort a tyto osoby po mnoho let sledovali, aby zjistili, jaká onemocnění se u nich vyvinou. Analýza údajů ze 17 samostatných kohort z celého světa, zahrnující 42 466 osob sledovaných v průměru 16 let, během nichž zemřelo 15 720 osob. Vědci z FORCE zkoumali riziko úmrtí z jakékoli příčiny u lidí, kteří měli nejvyšší hladiny EPA+DHA  u 90. percentilu, měli statisticky významné, o 13 % nižší riziko úmrtí než lidé s hladinami EPA+DHA u 10. percentilu. Když se zaměřili na tři hlavní příčiny úmrtí – kardiovaskulární onemocnění, rakovinu a všechny ostatní příčiny dohromady – zjistili statisticky významné snížení rizika. Rozmezí mezi 10. a 90. percentilem pro EPA+DHA bylo (z hlediska hladiny omega-3 MK v červených krvinkách, tj. indexu omega-3) přibližně 3,5 % až 7,6 %. Z různých výzkumů vyplývá, že optimální index omega-3 je 8 % nebo více. Studie naznačují, že omega-3 mastné kyseliny mohou příznivě ovlivňovat celkový zdravotní stav a tím zpomalovat proces stárnutí. Nejde jen o srdeční choroby. Studie z roku 2018 publikované v časopise British Medical Journal zjistila souvislost mezi vyšší hladinou omega-3 mastných kyselin s dlouhým řetězcem EPA, DPA a DHA v krvi a „zdravým stárnutím“.

Měření v monitoringu omega-3 mastných kyselin v ČR

Už řadu let měříme hodnoty u stovek osob v ČR. Neměříme pouze mastné kyseliny v krvi. Měříme řadu dalších parametrů, včetně hs-CRP, lipidový profil, glukovaný-hemoglogin. Monitoring jde po pandemii pomalu, ale pokračuje. Chceme měřit v různých skupinách osob, např. u organizací, firem. Získané hodnoty, které naměříme u osob, používáme společně s obecnou podporou životního stylu.

prof. J.Ruprich, CZVP SZÚ, 19.4.2023

Zdroj: OmegaQuant, 2021