Aktuality

Mýtů o antibioticích je stále dost, proto Státní zdravotní ústav spouští další vlnu edukační kampaně Antibiotickarezistence.cz

21. listopadu 2022 | Autor: Tisková zpráva

„Antibiotika patří do domácí lékárničky“. „Třídenní antibiotika vyřeší obtíže, které by jinak trvaly týdny“. Tyto dvě nepravdy patří mezi nejčastější mýty o antibioticích. I proto antibiotika přestávají fungovat, bakterie se stávají vůči nim imunní. Je potřeba, aby lidé znali pravdu. Posílit znalosti veřejnosti je jedním z hlavních cílů projektu Antibiotickarezistence.cz. Kampaň Státního zdravotního ústavu startuje 18. 11. 2022. Proč právě v tento den? Protože právě 18. listopadu se koná Evropský antibiotický den.

Protože se antibiotická rezistence týká celého světa (na následky komplikací spojených s rezistentními bakteriemi v roce 2019 zemřelo odhadem 1,27 milionu lidí), v listopadu na ni tradičně upozorňují 2 iniciativy. Jedná se o Světový antibiotický týden (18.-24. listopad) a také o Evropský antibiotický den (18. listopadu). Ústředním tématem Světového antibiotického týdne je letos „Společná prevence bakteriální rezistence“.

„Na možnou ztrátu účinků antibiotik upozorňoval už jejich objevitel, Alexander Fleming. Jeho obavy se bohužel naplnily a celý svět již několik let řeší situace, kdy antibiotika nejsou v léčbě efektivní. V ČR zemře dokonce více pacientů na důsledky antibiotické rezistence než na autonehody[1]. Jednou z příčin je fakt, že s nimi zacházíme neuvážlivě. Cesta ke zlepšení spočívá i v edukaci společnosti. Je důležité, aby lidé věděli, že antibiotika ztrácí sílu, ale každý z nás může pomoci tuto nepříznivou situaci zvrátit,“ objasňuje doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D., vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika SZÚ, přednostka Ústavu mikrobiologie 3. LF UK, FNKV a SZÚ, a odborná garantka kampaně Antibiotickarezistence.cz.

Tématem Evropského antibiotického dne budou mýty o antibioticích. Prostřednictvím 5 videí upozorní na hlavní rozšířené omyly o antibiotické rezistenci a o antibioticích, jako jsou např. následující: Jsou antibiotika účinná proti COVID-19, chřipce nebo běžnému nachlazení? Stávají se lidé nebo zvířata vůči antibiotikům rezistentní? Odpověď na obojí samozřejmě zní ne!

„V ordinaci se setkávám s řadou mýtů, které o antibioticích kolují. Mezi ně například patří, „že je třeba je dobrat, když už jednou byla léčba zahájena”, i když třeba pozdější vývoj poukáže spíše na virovou infekci, na kterou principiálně nefungují. Dále se mezi ně řadí, „že je třeba se jimi preventivně vybavit do domácí lékárničky”, „že kašel trvající druhý týden už je na antibiotika”, „že když minule pomohla, pomohou nyní také” (i když se jedná o jinou infekci) a „že třídenní antibiotika vyřeší obtíže, které by se jinak táhly týdny“. Mýtů je mnoho a povídání si o nich je naším denním chlebem,“ vysvětluje MUDr. Ludmila Bezdíčková, praktická lékařka z Prahy 6.

Budoucnost antibiotik může zčásti ovlivnit každý z nás. Je ovšem potřeba mít o nich správné informace. S osvětou pomáhá už druhým rokem projekt Státního zdravotního ústavu nazvaný Prevence antibiotické rezistence. V rámci něj bude od listopadu 2022 do konce ledna 2023 realizovaná kampaň varující před nevhodným užíváním a nadužíváním antibiotik.

„Podzim a zima jsou spojené s vyšším výskytem infekcí virového původu, které antibiotika nikdy nevyléčí. Rádi bychom lidi poměrně hravou, ale intenzivní formou upozorňovali na mýty o antibioticích a také na skutečnost, že mají věřit svému lékaři, když rozhodne, že nejsou antibiotika v jejich léčbě potřeba,“ zmiňuje David Palivec.

Kampaň poběží v TV, rádiích, v online i tištěných médiích a na CLV v celé ČR včetně menších měst a hlavních silničních tahů. Jedním ze stěžejních nástrojů je animovaný spot a píseň Antibiotika, kterou složil Jan Pokorný a nahrál Jiří Burian.

https://www.youtube.com/watch?v=ouQ_VzgJKrg

V rámci osvěty v boji proti antibiotické rezistenci probíhá u nás od 14. listopadu do 20. listopadu tzv. Antibiotický týden, do něhož se zapojily lékárny. Tematicky se zaměřují převážně na antibiotika lokální, která jsou obvykle ve formě mastí, zásypů nebo roztoků.

Realizátorem projektu Prevence antibiotické rezistence je Státní zdravotní ústav. Projekt Prevence antibiotické rezistence (ZD-PDP2-001) byl podpořen grantem z Fondů EHP 2014–2021 z programu Zdraví. www.eeagrants.cz