Aktuality

Nejčastější alimentární onemocnění v ČR – deskriptivní analýza kampylobakterióz za období 2018-2021

16. listopadu 2022 | Autor: Michaela Špačková, Ondřej Daniel

Kampylobakterióza už 15 let patří spolu s varicellou a nyní i covid-19 mezi nejčastěji se vyskytující infekční onemocnění v České republice. Článek předkládá výsledky deskriptivní analýzy případů kampylobakterióz z dat nahlášených v elektronickém Informačním systému infekční nemoci v ČR za jednotlivé roky 2018–2021, celkem bylo za toto období hlášeno 81 115 případů. Zprávy CEM (SZÚ, Praha). 2022;31(10):395-401.