Aktuality

Nové směry vzdělávání zdravotnických pracovníků budou tématem říjnové národní konference „ZDRAV- EDU 2023“ v Brně

17. července 2023 | Autor: Tisková zpráva

První národní konference „ZDRAV- EDU 2023“ se bude konat 23. - 24. 10. 2023 v hotelu International v Brně

Aktualizované podrobnosti o akci najdete na webové stránce konference

Dne 23. a 24. října pořádají Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Asociace děkanů lékařských fakult České republiky, Ústav zdravotnických informací a statistiky, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice první národní konferenci na téma vzdělávání ve zdravotnictví ZDRAV-EDU 2023. Záštitu nad konferencí převzal ministr zdravotnictví ČR prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR.

Na první národní konferenci, která se bude konat 23. a 24. října v hotelu International v Brně, se sejdou odborníci zastupující vzdělavatele, zdravotnické pracovníky, zákonodárce, poskytovatele zdravotních služeb, dále studenti zdravotnických oborů a zástupci dalších stakeholderů rezortu zdravotnictví a vzdělávání. Ambicí ministerstva zdravotnictví je založit tradici setkávání odborníků, kteří budou řešit možné směry v oblasti vzdělávání zdravotnických pracovníků s ohledem na aktuální trendy a situaci na trhu zdravotních služeb.

Významná část sdělení bude věnována analýzám stavu vzdělávání ve zdravotnictví, personálním kapacitám ve zdravotnictví a strategiím ministerstva zdravotnictví při optimalizaci vzdělávání.

„Jedná se o novou platformu setkávání, od které si slibujeme, že nám pomůže reflektovat současnou situaci ve zdravotnictví do vzdělávání zdravotnických pracovníků. Každý článek vzdělávacího procesu je pro nás důležitý. Ať už je to ministerstvo zdravotnictví, poskytovatelé zdravotních služeb, zdravotničtí pracovníci, studenti, zákonodárci, kraje, města a ostatní subjekty. Hledání nových možností a nových příležitostí s ohledem na současné i očekávané trendy ve vzdělávání bude našim prvořadým úkolem“, říká ředitelka Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů a zároveň členka programového výboru konference PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková.

Součástí programu budou tematické workshopy určené účastníkům konference. Vzhledem k tomu, že je v Brně nadstandardně vybavené simulační centrum při Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, mohou účastníci konference a zájemci z řad studentů zdravotnických oborů využít exkurzi tohoto centra.