Aktuality

Nutrivigilance – zpráva za rok 2023

06. března 2024 | Autor: Jiří Ruprich

Za rok 2023 bylo do systému nahlášeno celkem 13 případů, 12 z nich se týkalo nežádoucích účinků (NÚ) po konzumaci potravin (včetně doplňků stravy). Jeden případ byl pouze podnět týkající se obavy z případného NÚ po konzumaci doplňku stravy (DS), kde byla u mikronutrientu mnohonásobně překročena hranice referenční hodnoty příjmu 100 %. Pět případů bylo vzhledem k jejich charakteru (podezření na infekční onemocnění) postoupeno do kompetence pracovníkům krajských hygienických stanic, nebo na ně byl samotným spotřebitelům předán kontakt.

Většina hlášení pocházela od přímých spotřebitelů z řad laické veřejnosti, pouze jeden byl hlášen odborným zdravotnickým pracovníkem (farmaceut). Kromě jedné osoby (14letá dívka) se hlášení NÚ týkala dospělých osob.

Po konzumaci těch potravin, na které se systém primárně zaměřuje a u nichž byla vyhodnocena silná příčinná souvislost, se vyskytly reakce na úrovni gastrointestinálního traktu (průjem u 62letého muže) a oběhového systému (přechodně zvýšený krevní tlak a tep u 34leté gravidní ženy s pozitivní anamnézou na přídatné látky v potravinách). V obou případech došlo po vysazení DS k vymizení nežádoucích reakcí.

Jednotlivé případy spolu nesouvisely a u nikoho nedošlo k vážnému ani trvalému poškození zdraví.

S. Bischofová a J. Ruprich, CZVP SZÚ

 

Soubory ke stažení