Aktuality

Odstartovala celoevropská iniciativa boje proti rakovině a dalším nepřenosným nemocem

19. února 2024 | Autor: Tisková zpráva

V Oslu proběhlo úvodní setkání partnerů v rámci projektu „Joint Action on Cancer and other NCDs prevention”. Jedná se o první krok v zahájení celoevropské iniciativy, která se zaměřuje na prevenci rakoviny a dalších nepřenosných onemocnění (NCD). Rozpočet projektu je 95,5 milionů EUR s příspěvkem EU ve výši 76,5 milionů EUR, což z něj dělá jeden z největších projektů tohoto druhu, který EU financuje. Jedná se o 20 % z celkového rozpočtu EU na zdravotnictví.

Nepřenosná onemocnění, včetně rakoviny, diabetu 2. typu, kardiovaskulárních a respiračních onemocnění, představují pro veřejné zdraví významnou výzvu.  Ohroženo těmito nemocemi je více než 75 % osob. Rizikové faktory, jako nezdravá strava, kouření, konzumace alkoholu a nedostatek fyzické aktivity, jsou dobře známé, přesto se společenské a ekonomické náklady spojené se zmíněnými nemocemi stále zvyšují. Jen v EU představují výdaje na nepřenosná onemocnění alarmující částku 115 miliard EUR v celkových ročních výdajích na zdravotní péči.

Projekt JA Prevent NCD je veden Norskem a podporován více než 100 partnery. Českou republiku v projektu zastupuje Státní zdravotní ústav, který se účastní jako “Competent Authority” a Masarykův onkologický ústav, který je do projektu zapojen jako tzv. přidružený partner “Affiliated Entity”. Státní zdravotní ústav se zaměří na snížení sociálních nerovností v oblasti zdraví a posílení preventivních aktivit. Masarykův onkologický ústav se expertně profiluje zejména v pracovní sekci, která je zaměřena primárně na identifikaci jedinců a rodin ohrožených rakovinou na základě genetického profilování.

Fakta a čísla o projektu JA Prevent NCD

  • účastní se 25 evropských zemí, 99 partnerů a více než 10 přidružených partnerů,
  • projekt trvá 4 roky (1. 1. 2024 – 31. 12. 2027),
  • rozpočet 95,5 mil. EUR s příspěvkem EU ve výši 76,5 mil. EUR, což z něj dělá jeden z největších projektů tohoto druhu, který EU financuje,
  • cílem je snížení výskytu rakoviny a dalších nepřenosných nemocí v populaci s důrazem na společné rizikové faktory (např. nezdravá strava, kouření, konzumace alkoholu a nedostatek pohybu).