Aktuality

Počty nemocných akutními respiračními infekcemi nadále klesají

27. března 2023 | Autor: Tisková zpráva

Ve 12. kalendářním týdnu došlo k poklesu akutních respiračních infekcí (ARI) a chřipkových onemocnění (ILI) ve většině věkových skupin. V České republice se ale nadále vyskytují lokální až regionální epidemická ohniska respiračních onemocnění. Situace by se měla nadále zlepšovat. 

Nemocnost akutními respiračními infekcemi ve 12. kalendářním týdnu 2023.

U akutních respiračních infekcí klesla celková nemocnost o 4,5 procenta a je nyní na úrovni 1286 nemocných na 100 000 obyvatel. Pokles se týká všech věkových skupin kromě dětí ve věku 6-14 let, kde vidíme mírný nárůst infekcí o zhruba 3 procenta (2,8 %). I v krajích s dosud nejvyšší nemocností, tedy Jihomoravském a Pardubickém, počty nemocných klesají. V žádném z regionů už nemocnost nepřevyšuje 1 700 infikovaných na 100 000 obyvatel.

Co se týká chřipkových onemocnění (ILI), také zde došlo oproti předchozímu týdnu k poklesu celkové nemocnosti, a to o skoro 15 procent (14,5 %). Relativní nemocnost klesla téměř ve všech věkových skupinách kromě věkové kategorie lidí starších 65 let.

„V ČR se i nadále vyskytují lokální až regionální epidemická ohniska respiračních onemocnění. Původcem infekcí jsou viry chřipky, především chřipky typu B, ale také virus SARS-CoV-2 a další respirační viry. Lze předpokládat, že ani aktuální teplotní výkyv a krátký návrat zimy už situaci výrazně neovlivní a nemocných bude s velkou pravděpodobností nadále ubývat,“ uzavírá vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.

Tabulky nemocnosti dle jednotlivých krajů jsou přílohou této tiskové zprávy.