Aktuality

Představitelé NCO NZO a SZÚ uzavřeli memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti vzdělávání v ochraně a podpoře veřejného zdraví

23. srpna 2023 | Autor: Tisková zpráva

Dne 23. 8. 2023 došlo na půdě SZÚ k podpisu Memoranda o spolupráci mezi Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně a Státním zdravotním ústavem v Praze. Jeho hlavním cílem je rozvoj odborného vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví s využitím aktuálních a dostupných vědeckých poznatků, stejně tak jako zkvalitnění poskytovaných zdravotních služeb/ošetřovatelské péče a rozvoj a zvýšení dosahu informovanosti veřejnosti v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví.

„Podpis memoranda je vyústěním naší dlouholeté spolupráce a já věřím, že bude znamenat její další rozvoj a zkvalitnění. Ochrana a podpora veřejného zdraví je velice důležitým oborem potřebným k zajištění žádoucí kvality života každého z nás. Národní centrum  je připraveno  poskytnout pro jeho rozvoj takové podmínky, aby zájem zdravotnických pracovníků o tento obor rostl a vzdělávalo se v něm čím dál více z nich,“ říká k obsahu memoranda ředitelka NCO NZO Michaela Hofštetrová Knotková.

„Státní zdravotní ústav tímto Memorandem stvrzuje, že se na tvorbě vzdělávacích programů v oblasti ochrany veřejného zdraví a jejich průběžném zkvalitňování bude nadále aktivně podílet. Naši odborníci rádi využijí své erudice k tomu, aby zdravotnickým pracovníkům poskytli aktuální poznatky, a to nejen v rámci České republiky, ale také v rámci jejich mezinárodní spolupráce,“ doplnila ředitelka SZÚ Barbora Macková.

 

 

Memorandum o spolupráci bylo uzavřeno na dobu 5 let. Jeho plné znění naleznete níže.