Aktuality

Prevence infekcí na pracovišti i nemocí z povolání. Zaměstnavatelé hledají informace, SZÚ zahajuje pravidelné Kulaté stoly

05. června 2023 | Autor: Tisková zpráva

Kolektiv zaměstnanců Státního zdravotního ústavu dlouhodobě organizuje soutěž Podnik podporující zdraví (PPZ). V rámci auditů, které jsou součástí hodnocení společností, získáváme silnou zpětnou vazbu, která potvrzuje trend vzrůstající péče o zdraví na straně podniků i zaměstnanců. Podniky cílí na skutečnost, že zdraví zaměstnanců úzce souvisí se zdravím celé firmy. Nabídli jsme proto firmám, jako součást pomoci s péčí o zdraví zaměstnanců, společné setkání pro vzájemné sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. První Kulatý stůl Podniků podporujících zdraví měl takový ohlas, že v této aktivitě budeme i nadále pokračovat a další setkání je už teď naplánováno na září.

 „Při organizování soutěže PPZ se setkáváme s podniky, které pečují o zdraví zaměstnanců nadstandardně, tedy nad rámec zákona. Živě se zajímají o to, co by mohli dělat lépe, jaké jsou trendy. Nejde jen o splnění čísel, těmto firmám jde zejména o péči o své zaměstnance. Chtěli jsme jim  umožnit se potkat a sdílet své praktické zkušenosti.  Naprosto stejná myšlenka se ve stejné chvíli objevila v jednom již oceněném podniku z Kopřivnice, který nám nabídl své zázemí a aktivní podporu. První Kulatý stůl byl velmi inspirativní pro všechny zúčastněné, kteří živě sdíleli zkušenosti, vzájemně se inspirovali a diskutovali nad tématy podpory zdraví na pracovišti,“ popisuje MUDr. Vladimíra Lipšová, vedoucí Centra hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ.

Hlavním tématem prvního Kulatého stolu byly možnosti snižování nemocnosti na pracovišti. Zúčastněné nejvíce zaujala prevence nemocí z povolání ve výrobě, péče o duševní zdraví a rady jak předcházet infekčním onemocněním. Zajímali se i o porovnání situace v jednotlivých krajích republiky. Například z dat o čerpání pracovní neschopnosti v roce 2022 vyplývá, že procentuálně nejvyšší pracovní neschopnost zaznamenaly v 1. pololetí roku 2022 Moravskoslezský (7,3 %), Zlínský (7,2 %) a Liberecký kraj (6,8 %). Praha, díky nejnižšímu počtu případů na 100 pojištěnců a díky relativně krátké průměrné době trvání pracovních neschopností, vykazuje nejnižší procento dočasně práce neschopných denně. Zatímco hodnoty všech ostatních 13 krajů se nachází v rozmezí 5,9 až 7,3 %, ukazatel v Praze dosáhl hodnoty pouze 4,3 %.

U infekčních onemocnění apelovali odborníci na podporu očkování a pravidelného přeočkování. Podniky podporující zdraví standardně svým zaměstnancům nabízejí očkování nejen proti sezónní chřipce, ale také proti hepatitidě, klíšťové encefalitidě, meningitidě, tetanu a v případě aktuálního šíření jiných infekcí také například proti spalničkám nebo covidu-19.

 „Zvýšená nemocnost zaměstnanců má negativní dopady na chod pracoviště, proto by mělo být cílem každého zaměstnavatele minimalizovat rizika vzniku infekcí všude tam, kde je to možné a využívat možnosti preventivních očkování. Jedná se zejména o práci v kolektivech a uzavřených prostorách, práci s četnými kontakty s klienty, s mládeží, expozici škodlivinám oslabujícím dýchací cesty, práci v terénu a další. Každý zaměstnavatel má možnost podporovat očkování formou zaměstnaneckých benefitů,“ potvrdila i MUDr. Renata Ciupek, ředitelka protiepidemického odboru Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje.

Péče o psychické zdraví zaměstnanců se stává pro mnohé podniky stále důležitější prioritou, potvrdila MUDr. Jana Peclová, specialistka na podporu duševního zdraví na pracovišti, členka týmu SZÚ Praha. „Duševní nemoci nejsou častou příčinou práceneschopnosti, nicméně průměrná doba práceneschopnosti je u nich 85 dnů. Počet diagnostikovaných duševních onemocnění významně v době covidu vzrostl. Současně platí, že 83 % lidí, kteří splňují kritéria duševní poruchy, není léčeno. Depresí nebo úzkostí trpí v průběhu života každý třetí člověk. Jedna osoba z osmi žije s duševním onemocněním,“ doplnila MUDr. Jana Peclová.

Zajímavé zkušenosti zazněly i ohledně výsledků fyzioterapeutické péče na pracovišti a dalších postupů v péči o zdraví pracovního kolektivu. „Máme zjištěno, že průměrný dlouhodobý efekt fyzioterapeutické a ergonomické intervence ve firmě o 80 % snižuje vznik nemoci z povolání. Z 30 % klesá svalová i celková únava zaměstnanců, a tedy se udržuje optimální výkon po celou směnu. Dochází také ke snížení počtu pracovních chyb v rozmezí od 10 do 30 %,“ popsal zkušenosti jednatel jedné z firem, fyzioterapeut a ergonom Mgr. Tomáš Mixa.

„V naší společnosti klademe velký důraz na prevenci a včasnou intervenci potíží pohybového aparátu. Zřídili jsme mimo jiné vlastní fyzioterapeutickou ordinaci i tělocvičnu, které mohou naši zaměstnanci denně podle potřeb využívat. Samozřejmostí je u nás také možnost konzultací s firemním psychologem a péče firemního lékaře,“ vysvětloval postupy další z přítomných, team leader Péče o zaměstnance a rodinu Milan Marek.

„V posledních letech zaznamenáváme nárůst zájmu podniků o účast v  soutěži Podnik podporující zdraví. Pro tyto firmy je zřejmé, že podpora zdraví na pracovišti přispívá k udržení a posílení zdraví zaměstnanců a zároveň napomáhá udržovat nejen produktivitu, ale také konkurenceschopnost. Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo 26 podniků, z toho 7 poprvé,“ pochvaluje si rostoucí zájem koordinátorka soutěže Podnik podporující zdraví Ing. Jana Zónová.

Vzhledem k tomu, že zástupci zúčastněných firem vyjádřili velký zájem o možnost pravidelného setkávání a sdílení zkušeností, SZÚ se rozhodl uspořádat další Kulaté stoly. Termíny a místa setkání budou předem zveřejňovány na stránkách podnikpodporujicizdravi.cz, LinkedIN či Facebooku. Účast není nijak omezena. Rádi uvítáme zástupce co nejširšího spektra firem, ať už z řad Podniků podporujících zdraví či těch, které si chtějí přijít pro rady, zkušenosti či pomoc s péčí o zdraví zaměstnanců.

Soubory ke stažení