Aktuality

Projektu BEATsep se podařilo získat prestižní evropský grant HORIZON EUROPE

11. září 2023 | Autor: Tisková zpráva

Projekt BEATsep je zaměřený na výzkum sepse a septického šoku, které ročně postihnou až 50 milionů lidí po celém světě a stojí téměř za 20 % úmrtí. U většiny přeživších pacientů navíc dochází k rozvoji dalších komplikací, které mají vliv na kvalitu jejich života.

Tento projekt inicioval výzkumný tým zabývající se buněčnou a molekulární imunoregulací (CMI) z Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC), což je společné pracoviště Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Tento tým následně sestavil a v současné době koordinuje mezinárodní konsorcium partnerských institucí, mezi které patří také Státní zdravotní ústav.

„Septický šok je velmi závažná reakce organismu na infekci a mnohdy končí pro pacienta fatálně. Jako SZÚ jsme velice rádi za možnost podílet se na projektu, který má za cíl najít způsob, jak u každého pacienta riziko takové reakce předvídat a ideálně dokázat septickému šoku předejít, “ říká k projektu ředitelka SZÚ Barbora Macková.

Projekt BEATsep bude využívat interdisciplinární přístup, který spojí výzkumné a klinické týmy zabývající se specifickými aspekty rozvoje, léčby a prevence dlouhodobých následků sepse a jejich vlivu na kvalitu života pacientů. Komplexní klinická a výzkumná data získaná během projektu budou s využitím algoritmů umělé inteligence integrována do snadno použitelného prediktivního nástroje schopného identifikovat pacienty s nejvyšším rizikem komplikací. Dalším z úkolů, které si konsorcium vytyčilo a kde bude účast Státního zdravotního ústavu zásadní, je navržení strategie prevence, která by pomohla předcházet rozvoji vážných následků sepse. Projekt dá šanci lépe pochopit a dle potřeb změnit rekonvalescenci dětských i dospělých pacientů, kteří prodělali septický šok.

 

Pro více informací a aktuality @BEATsepsis (Síť X), www.beatsepsis.eu, LinkedIN (https://shorturl.at/isRZ9)