Aktuality

První letošní případ záškrtu je z Olomouckého kraje

07. února 2023 | Autor: Tisková zpráva

Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu potvrdila letošní první případ nákazy záškrtem, a to v Olomouckém kraji. Od loňska, kdy se v České republice objevilo celkem 5 případů nákazy, se tak jedná o šestého infikovaného v relativně krátkém období. Poslední případ záškrtu byl totiž před rokem 2022 v ČR zaznamenán v roce 1995. Vývoj  znovu ukazuje na důležitost přeočkování proti záškrtu v dospělosti.

„U pacienta z Olomouckého kraje se jedná o kožní formu infekce způsobenou bakterií Corynebacterium ulcerans (typ bakterie, kterou mohou přenášet i zvířata). Jednalo se o staršího imunosuprimovaného pacienta (tedy člověka s oslabenou imunitou) s nehojící se kožní ulcerací na dolní končetině. Národní referenční laboratoř  přijala vzorek k vyšetření 20. 1. 2023 a potvrdila, že se jedná o infekci způsobenou bakterií Corynebacterium ulcerans produkující difterický toxin. Výsledky byly nahlášeny na příslušnou Krajskou hygienickou stanici dle místa bydliště pacienta,“  vysvětluje  Mgr. Jana Zavadilová, vedoucí Národní referenční laboratoře pro pertusi a difterii SZÚ.

Zafungoval dobře nastavený systém prevence a kontroly, který je pravidelně pro odborníky aktualizován. Takovou aktualizaci i s podrobnou zprávou vysvětlující důležitost přeočkování dospělých jsme vydávali shodou okolností včera. Případ standardně převzala příslušná Krajská hygienická stanice, která provedla i šetření kontaktů nakaženého.

SZÚ nedisponuje detaily o zdravotním stavu pacienta ani dalšími podrobnostmi, řešíme pouze laboratorní potvrzení a zdůrazňujeme potřebu prevence očkováním.

„Výsledky mezinárodní séroprevalenční studie v 18 evropských zemích u osob ve věku 40-49 a 50-59 let ukázaly významný nedostatek protilátek proti záškrtu v dospělé populaci. Ve většině hodnocených zemí jde o následek poklesu postvakcinační imunity, což prokázaly i sérologické přehledy v ČR,“ upozorňuje znovu na důležitost přeočkování v dospělosti MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D., zástupkyně vedoucího Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ.

V ČR se děti očkují proti záškrtu povinně a poslední dávku vakcíny dostanou mezi 10. – 11. rokem života. Světová zdravotnická organizace a také Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí doporučují přeočkování proti záškrtu v dospělosti každých 10 let. Vzhledem k tomu, že v ČR není dostupná monovakcína proti záškrtu, lze případným zájemcům o očkování doporučit v dospělosti trojkombinaci proti záškrtu, tetanu a pertusi. Očkování touto trojkombinaci v dospělosti ale není v ČR hrazeno ze zdravotního pojištění, což může být pro některé zájemce překážkou.

„Přeočkování proti záškrtu není v České republice zatím ani doporučeno, přestože byl návrh na přeočkování české dospělé populace podán cestou Expertní pracovní skupiny Národní imunizační komise (NIKO) už na jaře roku 2022. V návrhu se doporučuje přeočkování proti záškrtu minimálně ve věku 25 let a 40 let, případně jako součást pravidelného přeočkování proti tetanu. Rozhodně za Státní zdravotní ústav přeočkování proti záškrtu doporučujeme,“ dodává ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

 

 

Soubory ke stažení