Aktuality

Regionální ohniska respiračních infekcí přetrvávají, nemocnost mírně vzrostla

20. února 2023 | Autor: Tisková zpráva

V 7. kalendářním týdnu roku 2023 došlo k mírnému zvýšení nemocnosti akutními respiračními infekcemi (ARI) o 4,3 %. Na konci minulého týdne tak celková nemocnost v České republice byla na úrovni 1363 nemocných na 100 000 obyvatel. Nejvyšší nemocnost nadále hlásí Pardubický a Jihomoravský kraj.

Nemocnost akutními respiračními infekcemi ARI a chřipková onemocnění ILI chřipky

Nemocnost akutními respiračními infekcemi ARI a chřipková onemocnění ILI

K nárůstu nemocnosti došlo ve všech věkových skupinách kromě osob nad 65 let věku. Výrazné zvýšení počtu nemocných ARI bylo zaznamenáno v Karlovarském kraji, kde vzrostly počty nemocných skoro o 30 procent (28, 4 %) a dosáhly hodnoty 1392 nemocných na 100 000 obyvatel, a dále v Moravskoslezském kraji, kde došlo k více než čtvrtinovému nárůstu (25,7 %) oproti minulému týdnu, relativní nemocnost dosáhla čísla 1550 na 100 000 obyvatel.

Nejvyšší počty nemocných byly stejně jako v minulém, tedy 6. kalendářním týdnu, hlášeny z Pardubického kraje. Tam nemocnost činila 2233 na 100 000 obyvatel. V Jihomoravském kraji pak máme hlášeno 2002 nemocných na 100 000 obyvatel.

U chřipkových onemocnění (ILI) došlo v celé republice k poklesu nemocnosti o 7,5 procenta oproti minulému týdnu. Pokles byl evidován ve všech věkových skupinách, s výjimkou populace 25 až 64 let, kde byl zaznamenán vzestup o 10,5 %.

Podle poslední zprávy Evropského centra pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) dochází v evropských zemích od 5. týdne roku 2023 ke zvýšené cirkulaci chřipkového viru typu B a tím i k mírnému zvýšení záchytu pozitivní vzorků v primární péči. Sezónní výskyt akutních respiračních onemocnění a chřipkových onemocnění v zemích evropského regionu nadále přetrvává.

„V Evropě sice klesá výskyt chřipky typu A, zvyšuje se ale cirkulace chřipky typu B.  S tím souvisí i aktuální mírný vzestup nemocnosti v České republice. Situaci lze nadále považovat za regionální ohniska respiračních onemocnění,“ komentoval vývoj MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ.