Aktuality

Sladidlo aspartam je v mediích

30. června 2023 | Autor: prof. J.Ruprich

Co je “aspartam”

Aspartam je nízkokalorické umělé sladidlo, které je přibližně 200krát sladší než cukr. Je to bílý prášek bez zápachu. V Evropě je aspartam povoleno používat jako potravinářské aditivum ke slazení různých potravin a nápojů, jako jsou nápoje, dezerty, sladkosti, mléčné výrobky, žvýkačky, nízkokalorické výrobky a potraviny pro regulaci hmotnosti, jako stolní sladidlo.

Potravinářské přídatné látky

Stejně jako u všech potravinářských přídatných látek musí být i v EU přítomnost aspartamu uvedena na etiketě buď jeho názvem, nebo číslem E (E 951). Toto sladidlo a produkty jeho rozkladu jsou po důkladném posouzení bezpečnosti již řadu let povoleny k lidské spotřebě.

EFSA prošlo hodnocením bezpečnosti před 20. 1. 2009

V Evropské unii musí všechny potravinářské přídatné látky, které již byly povoleny k používání před 20. lednem 2009, projít novým hodnocením bezpečnosti, které provádí Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Aspartam (E 951) byl jednou z prvních potravinářských přídatných látek, které EFSA v roce 2013 plně přehodnotil.

Nejnovější informace

EFSA v současné době přehodnocují bezpečnost dvou příbuzných potravinářských přídatných látek, soli aspartamu-acesulfamu (E 962) a neotamu (E 961), a to s ohledem na všechny nové údaje, které mohly být k dispozici od doby, kdy byly naposledy hodnoceny úřadem EFSA nebo Evropským vědeckým výborem pro potraviny. Sůl aspartam-acesulfamu (E 962) je směs dvou sladidel aspartamu (E 951) a acesulfamu K (E 950), zatímco neotam (E 961) je chemicky příbuzná látka vyráběná z aspartamu. Všechny relevantní nové studie o aspartamu, které mohou být k dispozici po zveřejnění našeho vědeckého stanoviska k aspartamu v roce 2013, budou zváženy a zahrnuty do našeho hodnocení soli aspartam-acesulfam (E 962).

Závěry

EFSA v rámci přehodnocení soli aspartam-acesulfamu (E 962) se aktualizuje nové hodnocení dietární expozice aspartamu.

Jakou úlohu má EFSA

Úřad EFSA má v souvislosti s potravinářskými přídatnými látkami, jako jsou sladidla, tři hlavní úkoly:

  • hodnotí bezpečnost nových potravinářských přídatných látek nebo navrhovaných nových způsobů použití stávajících potravinářských přídatných látek před tím, než je lze povolit k použití v EU.
  • přehodnocení všech potravinářských přídatných látek, které již byly povoleny k použití v EU před 20. lednem 2009.
  • reagování na ad hoc žádosti Evropské komise o přezkoumání některých potravinářských přídatných látek na základě nových vědeckých informací a/nebo měnících se podmínek použití.

V rámci hodnocení bezpečnosti potravinářských přídatných látek úřad EFSA, pokud je to možné (tj. pokud jsou k dispozici dostatečné vědecké informace), stanoví ADI (akceptovatelný denní příjem) pro každou látku. ADI je množství látky, které mohou lidé denně zkonzumovat během svého života, aniž by došlo ke znatelnému ohrožení zdraví.

ADI se obvykle vyjadřují v miligramech na kilogram tělesné hmotnosti za den (mg/kg tělesné hmotnosti/den). ADI se může vztahovat na konkrétní přídatnou látku nebo na skupinu přídatných látek s podobnými vlastnostmi. Při přehodnocování dříve povolených přídatných látek může úřad EFSA po přezkoumání všech dostupných důkazů stávající ADI potvrdit, změnit nebo zrušit.

Evropská komise a vnitrostátní orgány rozhodují o tom, které potravinářské přídatné látky mohou být v potravinách používány a v jakém množství, přičemž zajišťují, aby spotřebitelé nepřekročili ADI stanovené úřadem EFSA.

Rámec EU

Podle nařízení ES 1333/2008 je EFSA povinen přehodnotit všechny potravinářské přídatné látky povolené k použití v EU před 20. lednem 2009. Stejně jako u ostatních potravinářských přídatných látek, které musí být přehodnoceny, jsou všechny údaje, které byly pro každou potravinářskou přídatnou látku zpřístupněny od posledního hodnocení úřadem EFSA nebo Vědeckým výborem pro potraviny, shromážděné buď prostřednictvím výzev k poskytnutí údajů, nebo aktualizované rešerše literatury, kontrolovány na základě aktuálních vědeckých požadavků.

Hysterie ve vědě je špatná vlastnost

Počkáme si na rozhodnutí odborníků toxikologů z EFSA. Samozřejmě bude v mediích spousta informací od FDA US, IARC, JECFA WHO … Je to opravdu velmi složité… Například sacharin léta byl posuzován podezřelý. Teprve po mnoha letech se u pokusných potkanů zjistilo, že se existuje enzym, který není u člověka. Ale nikdy nevíme, jaké objevy ještě přijdou. Co se oficiálně v EU schválí, bude jasné, že to bude mít ekonomický dopad.

Historie:  https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/aspartame

Informace podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), 28. června 2023

Prof. J.Ruprich, CZVP SZÚ

(člen EFSA Management Board Member v letech 2006 – 2016)