Aktuality

Studie GYTS: 21,5 % dětí ve věku 13-15 let užívá tabákové výrobky

19. července 2023 | Autor: Tisková zpráva

Státní zdravotní ústav se v roce 2022 opět zapojil do celosvětového výzkumu GYTS (Global Youth Tobacco Survey – Mezinárodní šetření užívání tabáku mezi mladistvými), který monitoruje užívání tabáku a nikotinu mezi žáky ve věku 13-15 let, včetně jejich znalostí a postojů k těmto výrobkům, pasivnímu kouření, nebo vlivu médií a reklamy. GYTS používá standardní základní dotazník, výběr vzorku a protokol pro sběr dat. Výzkum se koná pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) a Centra pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC).

Výsledky studie poskytují ucelená data o užívání tabáku a nikotinu mezi mládeží i jejich postojích, která jsou nezbytná pro tvorbu preventivních a výchovných programů a následné měření jejich účinnosti.

„Nejen mezi mládeží panuje mylný názor, že čím dál populárnější výrobky jakými jsou elektronické cigarety nebo zahřívaný tabák, jsou oproti klasickým cigaretám vlastně „zdravé“, respektive prakticky neškodné. Ovšem není tomu tak – zahřívané tabákové výrobky produkují emise škodlivých chemikálií, včetně nikotinu, pevných částic, benzenu, akroleinu a nitrosaminů specifických pro tabák. Úrovně těchto emisí, přestože jsou nižší než u tradičních cigaret, jsou potenciálně škodlivé nejen pro kardiovaskulární zdraví,“ upozorňuje MUDr. Marie Nejedlá, vedoucí Centra podpory veřejného zdraví SZÚ.

„Postupné zpřísňování pravidel pro výrobu a prodej tabákových výrobků a větší povědomí o rizicích spojených s kouřením vedou k poklesu prodeje klasických cigaret. Tabákový průmysl na to reaguje podporou a zaváděním alternativních produktů se „sníženým rizikem“ včetně elektronických cigaret a zahřívaných tabákových výrobků. Vysoká prevalence užívání tabáku spolu s přísnější regulací klasických cigaret mohou vést k přesunu kuřáků k alternativním a novým tabákovým produktům, které jsou obzvlášť pro mladistvé uživatele lákavé. WHO proto doporučuje nové a alternativní produkty zakázat do doby, než budou k dispozici důkazy o nižší škodlivosti, případně tyto produkty regulovat stejně, jako klasické tabákové výrobky,“  doplňuje Zsofia Pusztai, vedoucí Kanceláře WHO v Česku.

První šetření v České republice proběhlo v roce 2002. Loni se jej zúčastnilo celkem 3 190 žáků ve věku 13–15 let.

 

Z výzkumu vyplývá, že

21,5 % žáků (19 % chlapců a 24,1 % dívek) v současné době užívá nějaký tabákový výrobek

11,2 % žáků (9,0 % chlapců a 13,6 % dívek) v současné době kouří cigarety

7,6 % žáků (7,8 % chlapců a 7,3 % dívek) v současné době užívá bezdýmný tabák

10,9 % žáků (8,3 % chlapců a 13,8 % dívek) v současné době užívá zahřívaný tabák

8,1 % žáků (8,4 % chlapců a 7,7 % dívek) v současné době užívá nikotinové sáčky

21,4 % žáků (18,3 % chlapců a 24,7 % dívek) v současné době užívá elektronické cigarety.

54,2 % kuřáků tabáku se v posledních 12 měsících pokusilo přestat kouřit.

Celkem 60,6 % současných kuřáků nebránil v nákupu cigaret jejich věk.

36,2 % žáků žije v domácnostech, kde se kouří v jejich přítomnosti.

 

Výsledky GYTS také ukazují, že žáci, kteří v současné době kouří, mají zájem s tímto zlozvykem přestat:

28,1 % chce nyní přestat kouřit.

54,2 % se v posledním roce pokusilo přestat kouřit.

16,2 % někdy využilo pomoc při odvykání kouření.

 

Srovnání s výsledky z předchozích let:

Ve zkoumaném vzorku došlo k poklesu současných kuřáků cigaret z 34,6 % (2002) na 11,2 % (2022).  Naopak nárůst je pozorován u užívání elektronických cigaret, a to z 11,2 % v roce 2016 na 21,4 % v roce 2022. U žáků se mírně zvýšilo také užívání bezdýmného tabáku ze 4,7 % (2016) na 7,6 % (2022).

Celý výzkum GYTS 2022 je přílohou této tiskové zprávy.