Aktuality

Studie Národní individuální spotřeby potravin v praxi (NISP26)

05. prosince 2023 | Autor: Jiří Ruprich

Od letošního května probíhá roční, celorepublikový sběr dat o spotřebě potravin v české populaci.  Celkem bude osloveno minimálně 2740 osob v rámci 6 populačních skupin (batolata 1-2 roky, děti 3-9 let, dospívající 10-17 let, dospělí 18-64 let, senioři 65-74 let a vegetariáni 1-74 let). Údaje jsou pro SZÚ zajišťovány smluvně agenturou Inboox CZ, s.r.o., která po dobu již dvou uplynulých kvartálů dodala informace od více než 1200 jedinců. O nábor respondentů, dle detailně popsané metodiky, se stará více než 100 proškolených pracovníků (tazatelů) ve všech krajích ČR.

Zaměstnanci SZÚ se vydali s tazateli do terénu

Na podzim proběhlo několik kontrolních (supervizních) akcí, kdy jsme se i my, zaměstnanci SZÚ, vydali s pár tazateli do terénu. Participanti se oslovují většinou formou „volné procházky“, kdy je navázán první kontakt a jsou vysvětleny podmínky účasti ve studii (po dvou kvartálech je response rate – souhlas s účastí ve výzkumu průměrně 59 %). Je-li dostatek času, následuje rovnou krok dva, a to řádná edukace, jak vyplňovat záznamy o spotřebě potravin (celkem každý účastník musí vyplnit tzv. deníky pro dva nezávislé dny) včetně dalších doplňujících údajů. Pro kvantifikaci potravin je účastníkům k dispozici obrázkový atlas porcí, pokud nechtějí využívat jiné metody (např. vážení). Edukace a předání materiálů může probíhat například doma u respondenta, kde je na vše dostatečný prostor a klid. Tazatel je s respondentem průběžně v kontaktu (kontroluje a připomínkuje záznamy pro daný den, případně zodpovídá dotazy). Po vyplnění materiálů je dohodnut termín pro jejich odevzdání.  Následující krok je samotné vyzvednutí všech vyplněných materiálů, při kterém probíhá i kontrola finálního zápisu. Tazatel musí položku po položce přečíst a v případě neúplné informace se respondenta na chybějící údaje doptat. Cílem je získat co nejpřesnější záznam stravy (včetně konkrétních druhů potravin, nápojů, výrobků, značek, jejich hmotnosti, kdy a kde byly potraviny konzumovány aj.) a mnoho dalších informací.

Hodnocení zdravotních rizik se očekávají v roce 2025/26

Celková návratnost řádně vyplněných deníků je po dvou kvartálech v průměru 49 %.  Všechny materiály jsou pak z 5 firemních poboček v ČR (Brno, Praha, Ostrava, Česká Lípa, České Budějovice) sváženy do centrály v Brně, kde podléhají dalšímu překontrolování a poté jsou distribuovány na SZÚ-CZVP k dalšímu zpracování. V rámci systému kvality bude i v následujícím období probíhat supervizní činnost tazatelů ze strany SZÚ. Sběr dat bude probíhat až do jara příštího roku. Zpracování všech informací a hotové výstupy pro účely hodnocení zdravotních rizik se očekávají v roce 2025/26.

S. Bischofová, I.Řěhůřková, J.Ruprich, CZVP SZÚ