Aktuality

SZÚ startuje dvojjazyčný projekt HROU PROTI AIDS. Cílem je naučit mladé lidi chránit se proti nákaze

13. ledna 2023 | Autor: Tisková zpráva

„Jediný způsob, jak ochránit naše děti před AIDS, je dokázat, aby uměly ochránit samy sebe,“ řekl Dr. Michael Merson, bývalý ředitel Global Programme on AIDS. Tuto myšlenku se odborníci Státního zdravotního ústavu (SZÚ) rozhodli uvést do praxe a ve vybraných českých školách startuje dvojjazyčný projekt Hrou proti AIDS. Veškeré materiály jsou v českém a ukrajinském jazyce, čímž reagujeme na začlenění ukrajinských dětí do českého vzdělávacího systému.


„Cílem je, aby se mládež a mladí dospělí uměli ochránit před infekcí HIV a onemocněním AIDS, pohlavně přenosnými infekcemi a nechtěným otěhotněním, které jsou důsledkem rizikového sexuálního chování. Projekt realizujeme za přispění organizace UNICEF a lze jej současně využít i jako peer program v systému primární prevence tam, kde jsou k tomu vytvořeny vhodné podmínky. Manuál i materiály k projektu jsou postaveny tak, aby už proškolení peer moderátoři mohli dále sdílet získané informace a zkušenosti mezi své kamarády, spolužáky a vrstevníky,“ vysvětluje manažerka Národního programu HIV/AIDS v ČR MUDr. Anna Kubátová.

„Z průzkumů vyplývá, že informace o rizicích přenosu HIV i dalších pohlavně přenosných  infekcích se v poslední době opět poněkud vytrácí. Nejprve pravděpodobně pod tlakem strachu z covidu a nyní i dalších aktuálních a výrazných událostí, dopadajících na životy lidí. Je důležité opět připomínat veřejnosti, že k infekcím HIV stále dochází a stále jsou zjišťovány nové případy onemocnění AIDS. Ani existence kvalitních léků neznamená, že není důvod se infekce obávat. Jde stále o nevyléčitelnou, pohlavně přenosnou infekci, která už navždy určitým způsobem limituje infikovaného člověka, především v oblasti intimních kontaktů a nutnosti pravidelné medikace a spolupráce s lékařem. Projekt Hrou proti AIDS cílí na mládež, kde je s prevencí potřeba začínat,“ uvedla ředitelka SZÚ MUDr. Barbora Macková.

Projekt podpoří i osvětový kvíz na sociálních sítích, kde si budou moci lidé prověřit své znalosti a odpovědět si na otázky o způsobech přenosu a ochraně před HIV. Kvíz také rozpracujeme do krátkých videí, která mohou být využívána v rámci preventivních programů.

Ukázky kvízového videa v českém i ukrajinském jazyce připojujeme k této tiskové zprávě.

Jakékoli otázky k projektu zájemcům zodpoví team odborníků SZÚ vedený  manažerkou Národního programu HIV/AIDS v ČR MUDr. Annou Kubátovou.