Aktuality

Výsledky průzkumu mezi žáky, studenty a pedagogy ohledně výuky problematiky HIV/AIDS

30. listopadu 2023 | Autor: SZÚ

Státní zdravotní ústav realizoval za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví v roce 2022/2023 ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Ostravě a Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem dotazníkové šetření k výuce problematiky HIV/AIDS na základních školách a v odpovídajících ročnících osmiletých gymnázií. Výsledky průzkumu mezi žáky, studenty a pedagogy ze 48 náhodně vybraných škol ze všech krajů České republiky zveřejňujeme v přiložené zprávě.