Aktuality

Nadační fond Aktivní Česko chce zlepšit životní styl Čechů. Státní zdravotní ústav se stal odborným partnerem

19. května 2023 | Autor: Tisková zpráva

„Až 8 miliard eur ročně by se ušetřilo na zdravotní péči v Evropě, kdyby se lidé věnovali alespoň 150 minut týdně intenzivnější pohybové aktivitě. Nedostatek pohybu má fatální důsledky na fyzické i duševní zdraví občanů a v České republice se k plošnému problému navíc přidávají obrovské rozdíly napříč různými socioekonomickými skupinami,“ říká Ondřej Šebek, předseda Národní sportovní agentury, která se nyní spojila s dalšími společnostmi a odborníky z komerčního, neziskového i státního sektoru. Společně založili Nadační fond Aktivní Česko, s jehož pomocí chtějí zlepšit životní styl Čechů.

Zástupci PSP ČR: Tom Philipp a Michaela Šebelová

Zástupci PSP ČR: Tom Philipp a Michaela Šebelová

„Aktivní životní styl je zcela nezbytnou prioritou, zejména v dnešní době, kdy víme, že se nám sice prodlužuje délka života, ale neprodlužuje se nám věk dožití ve zdraví. I s ohledem na celkové stárnutí populace a nutnost úspor ve státním rozpočtu se podpora aktivního životního stylu vyplatí. Zdravější populace totiž stojí stát mnohem méně peněz. Podporu pohybové aktivity tak můžeme směle označit za investici s vysokou přidanou hodnotou,“ upozorňuje Michaela Šebelová, poslankyně Parlamentu České republiky a členka Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny, která stojí u projektu Aktivní Česko od samého začátku.

Nově založený nadační fond sdružuje odborníky ze škol, sportovních klubů, fitness center, lékaře, zdravotní pojišťovny, spolky i komerční subjekty, komory i svazy, jednotlivce i společnosti, které spojuje stejný cíl – není jim lhostejný zdravotní stav společnosti.

Ředitelky SZÚ Barbora Macková a české kanceláře WHO Zsofia Pusztaj

Ředitelky – SZÚ Barbora Macková a české kanceláře WHO Zsofia Pusztaj

V souladu s doporučeními Globálního akčního plánu WHO pro fyzickou aktivitu se chce zaměřit na čtyři strategické skupiny: Aktivní společnost, Aktivní lidi, Aktivní stát a Aktivní  prostředí.

„Chceme vytvářet lepší prostředí nejen pro již aktivní jedince, ale také pro seniory, děti a obyvatele v regionech, které na tom nejsou socioekonomicky dobře, protože ti všichni by měli mít možnost zlepšit si svůj životní styl a více se věnovat pohybu. Samostatným tématem je pak podpora zdravého životního stylu zaměstnanců prostřednictvím benefitních programů zaměstnavatelů, kteří si uvědomují svoji společenskou odpovědnost,“ vyjmenovává některé z konkrétních cílů Jana Havrdová, autorka projektu, prezidentka České komory fitness a členka představenstva Hospodářské komory ČR.

„Jako lékařka neustále upozorňuji na fakt, že do primární prevence se investují bohužel jen zlomky nákladů na zdravotní péči. Je přitom prokázáno, že investice do udržení zdraví se státu  násobně vrátí nejen v celkově zdravější populaci, ale i po stránce ekonomické. Úspory přichází jak u nákladné léčby diagnóz, kterým bylo prokazatelně možné primární prevencí předejít, ale i na dávkách nemocenské, invalidních důchodech a tak dále. Jako ředitelka Státního zdravotního ústavu věřím, že tato platforma, které se rádi stáváme odborným partnerem, pomůže nastartovat celospolečenskou změnu. Změnu vnímání zodpovědnosti a důležitosti péče o vlastní zdraví u každého jednotlivce, ale i výrazný trend v  podpoře  péče o zdraví v celé společnosti,“ uvedla ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.

Jednou z prvních akcí Nadačního fondu, do kterého se bude moct zapojit široká veřejnost, bude Aktivní září, kdy si zájemci po celé republice vyzkouší nevídané množství sportovních aktivit a dozvědí se více o tom, jak být zdravější a spokojenější.

 Aktivní životní styl a pohybová aktivita jsou v České republice zejména na politické úrovni hluboce podceňované téma, a to i přes řadu prokazatelných pozitivních přínosů nejen na fyzickou a psychickou kondici obyvatel, ale také na náklady péče o zdraví i sociální systém státu. Věříme, že strategické propojení řady silných subjektů napříč ziskovými i neziskovými sektory i příslušnými orgány státní správy pomůže posunout problematiku pravidelného pohybu jako nedílné součásti péče o vlastní zdraví na jednu z hlavních politických, společenských i vzdělávacích priorit,“ uzavírá Jana Havrdová.

Nadační fond Aktivní Česko

Multisektorová platforma Aktivní Česko se začala formovat v září 2022, ke slavnostnímu podpisu zakládací listiny Nadačního fondu Aktivní Česko došlo na Národním summitu Aktivní Česko v pátek 19. 5. 2023 v Charvátově sále 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha. Součástí programu byly odborné přednášky a panelové diskuse za účasti zástupců evropské federace EuropeActive, české kanceláře WHO, Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, MŠMT, České školní inspekce, Státního zdravotního ústavu, Národní sportovní agentury, zastřešujících organizací v oblasti sportu, lékařských asociací i zdravotních pojišťoven, Hospodářské komory ČR, cestovního ruchu i vysokých škol s tělovýchovným zaměřením. Program summitu i více informací o projektu najdete na www.aktivnicesko.cz

Ředitelka SZÚ Barbora Macková zahajuje summit

Ředitelka SZÚ Barbora Macková zahajuje summit

Summit v Charvátově sále

Summit v Charvátově sále

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro další informace kontaktujte přímo Janu Havrdovou, prezidentku České komory fitness: tel.: 602 306 858, e-mail: jana.havrdova@ceskakomorafitness.cz