Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Covid-19 skokově zvedl počty uznaných případů nemocí z povolání za rok 2021. Nejčastěji onemocněli lidé ze zdravotnictví a sociálních služeb

29. března 2022 | Autor: Tisková zpráva

V roce 2020 se poprvé objevilo nové infekční onemocnění covid-19, které může být za splnění určitých podmínek uznáno a odškodněno jako nemoc z povolání. Zatímco v roce 2020 bylo do Národního registru nemocí z povolání (NRNP) nahlášeno pouze 150 případů covid-19, v roce 2021 to bylo už 5 369 případů, z toho 32krát šlo o recidivu tohoto onemocnění. To způsobilo výrazný zlom ve vývoji celkového počtu případů nemocí z povolání v ČR. Zatímco v roce 2020 bylo hlášeno 1 112 případů všech nemocí z povolání, v roce 2021 to bylo 6 043 případů. Z nich covid-19 tvořil téměř 89 %. U onemocnění covid-19 se v 99 % jednalo o pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách.

„Co se týká detailnějšího rozdělení profesí, covidem-19 onemocněly zejména zdravotní sestry (2670 případů). V sestupném pořadí následovali lékaři (780 případů), sanitářky – ošetřovatelky (732 případů), pracovníci sociálních služeb (289 případů) a záchranáři – řidiči sanitních vozů (272 případů) a další,“ upřesňuje doc. MUDr. Pavel Urban, CSc., z Centra hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ.

Z ostatních infekčních nemocí mimo covid-19 následovaly v sestupném pořadí svrab (47 případů), dávivý kašel (4 případy) a virový zánět spojivek (3 případy). Jiné infekce se vyskytly ojediněle.

Pokud bychom se podívali na situaci všech uznaných nemocí z povolání po krajích, pak nejvíce jich nahlásil Moravskoslezský kraj, kde hovoříme o celkem 1 187 případech, a to představuje téměř 20 % všech hlášených případů. Opět přední příčka v tomto kraji patří covidu-19 s celkem 999 případy. Ve srovnání s rokem 2020 došlo v roce 2021 k celkovému nárůstu počtu hlášených nemocí z povolání ve všech krajích o 50 až 935 případů. Opět byl na vině především covid-19. Největší nárůst byl v kraji Olomouckém, nejmenší v kraji Karlovarském. I podle krajů platí, že nejčastěji onemocněli pracovníci v odvětví Zdravotní a sociální péče.

„U dalších popsaných nemocí z povolání nepozorujeme žádné zásadní výkyvy, koronavirus nám vytvořil opravdu zlom ve statistikách, které se jinak, z pohledu dalších běžně hlášených nemocí z povolání rok od roku prakticky výrazně nemění. V souhrnu se kromě covidu-19 mezi nečastější nemoci z povolání řadí diagnóza syndromu karpálního tunelu z přetěžování lokální svalovou zátěží nebo z vibrací a kontaktní alergické dermatitidy“, dodává MUDr. Vladimíra Lipšová, vedoucí Centra hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ.

Celá souhrnná zpráva o nemocích z povolání v České republice za rok 2021, včetně podrobných tabulek s číselnými údaji a grafy, je na našem webu.