Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Pečujete o zdraví svých zaměstnanců na pracovišti? Zabojujte o titul „Podnik podporující zdraví“. Prodlužujeme termín přihlášek

04. dubna 2022 | Autor: Tisková zpráva

Od roku 2005 Státní zdravotní ústav každoročně organizuje soutěž Podnik podporující zdraví, která nabízí podnikům možnost porovnat jejich programy zaměřené na podporu zdraví svých zaměstnanců s mezinárodními Kritérii kvality podpory zdraví na pracovišti ( globalhealthyworkplace.org ). Podpora zdraví na pracovišti je soubor aktivit, kterými zaměstnavatel nadstandardně a nad rámec svých zákonných povinností pečuje o zdraví zaměstnanců. Hlavním cílem je podpora a rozvoj zdravého životního stylu tak, aby docházelo ke snižování zdravotních rizik a zlepšování kvality života. Vzhledem k náročné celospolečenské situaci jsme se rozhodli v letošním ročníku prodloužit možnost přihlašování do soutěže. Přihlášky lze zasílat až do 30. 4. 2022.

„Po úspěšném splnění podmínek soutěže „Podnik podporující zdraví“ získá podnik ocenění na úrovni I., II. či III. stupně, platné 3 roky. Dosud tento certifikát získalo 81 podniků, 78 % z nich se zúčastnilo více než jednou. Ocenění si mezi firmami i zaměstnanci za už téměř dvacet let vybudovalo pověst jakéhosi certifikátu firemní kultury podpory zdraví a pravidelně se tento titul snaží obhájit zástupci těch nejznámějších firem v České republice,“ uvádí MUDr. Vladimíra Lipšová, vedoucí Centra hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ.

 „Výsledkem programů podpory zdraví je například snižování krátkodobé pracovní neschopnosti, pracovní úrazovosti, fluktuace, zvýšení spokojenosti a produktivity zaměstnanců a tedy i podniku. Významným benefitem nadstandardní péče o fyzické i duševní zdraví zaměstnanců a dobré vztahy na pracovišti je zvládání nejen běžných, ale i krizových situací. V neposlední řadě dochází ke zvýšení loajality vůči zaměstnavateli a zlepšení image firmy na trhu práce,“ popisuje benefity takové péče o zaměstnance ředitelka SZÚ MUDr. Barbora Macková.

Všechny podrobné informace a nutné podklady k přihlášení do soutěže Podnik podporující zdraví naleznete zde.

Situace posledních dvou pandemických let mnohde značně ovlivnila organizaci práce, pracovní podmínky i celkové zvládání náročných situací, a to jak ze strany zaměstnavatele tak zaměstnanců. Zdravotní stav a možnosti jeho podpory nabývají na stále větší důležitosti.  Nedílnou součástí zdravého životního stylu je i zdravé stravování, které může být velkou měrou ovlivněno zaměstnavatelem přímo na pracovišti. K získání přehledu o aktuální situaci v českých firmách jsme vytvořili krátký dotazník, který mohou zástupci zaměstnavatelů vyplnit zde. Anonymní výsledky tohoto průzkumu budou zveřejněny v sekci „Aktuality“ na webových stránkách soutěže Podnik podporující zdraví (podnikpodporujicizdravi.cz).